Nickerie.Net, vrijdag 16 maart 2007


Schoolvoedingsproject Nickerie een noodzaak

NIEUW NICKERIE - “Ik vind het zo erg dat ik zonder eten naar school moet. Ik kan niet opletten en krijg slaap in de klas en denk aan eten”, klaagt Salarbux, een 8-jarige leerling van de tweede klas van de lagere school. Salarbux komt uit een gezin van drie kinderen. Allemaal bezoeken de school zonder te eten.

Salarbux voelt net als veel andere kinderen het gemis aan een ondersteund schoolvoedingsproject in Nickerie. Drie jaar terug was er reeds een van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), waarbij kinderen die zonder eten naar school kwamen, een broodje kregen. Vanwege een tekort aan middelen is dit project stopgezet. Door deze situatie zijn kinderen die door dit broodproject werden geholpen, er slechter aan toe. Sommige ouders kunnen vanwege de slechte economische situatie het niet permitteren om elke dag brood op tafel te zetten.

Daarom wordt nu op de BO Monkouschool nu middels donaties dagelijks eten gekookt voor de kinderen. “Er zijn zeker 15 kinderen die zonder eten naar school komen”, zegt schoolhoofd Nandeni Dinai. Volgens haar is het heel moeilijk om donaties te vinden. Een probleem dat niet alleen de BO Monkouschool, maar alle basis en VOJ-scholen ondervinden. “Op de Ramjaneeschool voor LBGO zetten de leerkrachten elke maand geld bij elkaar om de leerlingen van brood te voorzien”, zegt Rita Chotoe-Sanchit, inspectrice van het VOJ. Chotoe spreekt van een “prachtig initiatief” van de leerkrachten.

Parlementariër Hariette Ramdin zegt keer op keer in De Nationale Assemblée voor het schoolvoedingsproject gepleit te hebben. Ze is de situatie beu nu zij dagelijks hiermee geconfronteerd wordt in het district. Ramdin heeft de afgelopen dagen enkele scholen bezocht en zich laten informeren over de gang van zaken. Zelf zegt ze initiatieven te nemen om donateurs aan te werven en de kinderen van brood te voorzien. Uit eigen zak zal de parlementariër een voedingsproject ten behoeve van leerlingen van OS Van Pettenpolder bekostigen. Ook jeugdparlementariër Kajel Tahadil is benaderd door enkele schoolhoofden om het voedingsproject te ondersteunen. Tahadil vindt het heel jammer dat kinderen zonder eten naar school gaan, waardoor zij ook minder kunnen presteren. De jeugdparlemetariër zegt momenteel bezig te zijn om fondsen te genereren en een bijdrage te leveren aan de jeugdigen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,15-03-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics