Nickerie.Net, dinsdag 20 maart 2007


Deel Oost-Westverbinding in zeer deplorabele staat
Geplaatst: 20/03/2007

Nickerie - De staat waarin de Saramaccaweg, het weggedeelte tussen de Driesprong en Boskamp, verkeert, is bar slecht. De weg is rijk aan diepe en gevaarlijke kuilen en kraters. Bushouders die de route Paramaribo-Saramacca-Coronie-Nickerie onderhouden, klagen evenals particuliere autobestuurders steen en been. Toch komt er maar geen verandering.

 De burgers kunnen zich niet voorstellen dat zo een belangrijke verbindingsweg in een dergelijke situatie verkeert. Het valt meteen op dat vooral in de buurt van de kraters er wieldoppen op de bermen liggen, die van wagens zijn afgevlogen. Ook moeten de chauffeurs allerlei manoeuvres maken om niet in de kraters terecht te komen. Dit brengt zeer gevaarlijke situaties met zich mee voor andere weggebruikers.

DBS heeft dit zelf aan den lijve ondervonden. Over deze kwestie heeft DBS de afgelopen maand de minister van Openbare Werken gesproken. Hij gaf toen aan dat er stappen ondernomen zouden worden om de kuilen te dichten. De minister beaamde bekend te zijn met de situatie. ‘Het zit in de planning dat wij die weg structureel aanpakken’, sprak hij. Maar vanwege het ontbreken van de nodige financiën zou alvast een aanvang gemaakt worden met het dichten van de kuilen, het treffen van noodvoorzieningen dus. Helaas kunnen deze noodvoorzieningen maar niet van de grond komen.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,18-03-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics