Nickerie.Net, dinsdag 20 maart 2007


Padieoogst Nickerie bereikt piek

Geplaatst: 19/03/2007

Nickerie -  Met de padieoogst is reeds een aanvang gemaakt in Nickerie. In de verschillende polders zijn boeren in weer en wind om hun gewas af te oogsten en door te verkopen aan molenaars. Naar verwachtingen zal van de week het hoogtepunt worden bereikt. Maar de landbouwers hebben nog tal van problemen die onopgelost blijven. Padieproducent J. Achaiber van Uitbreiding Henar liet weten dat de landbouw niet meer lonend is en dat de opbrengst wat te wensen overlaat. Producent N. Adhin spuugde zijn gif uit naar de overheid die de sector helemaal is vergeten. Deze mening wordt ook gedeeld door landbouwer J. Sookha. Adhin haalde aan dat er tal van problemen zijn die om een oplossing vragen.

Op een vraag om enkele van de problemen op te noemen, somde hij o.a.op: lage opbrengsten, slechte infrastructuur, de drukkende bankschulden, dure meststoffen en de steeds fluctuerende padie opkoopprijs. Bij navraag kwam DBS op drie opkoopprijzen, t.w. SRD 25, SRD 25,50 en SRD 26.Te Groot Henarpolder Serie 5 sprak DBS met padieproducent P.Lautan die ook geen goed woord heeft voor wat zich allemaal afspeelt in zijn werkomgeving. Tijdens een veldbezoek wees Lautan hoe zij uit eigen zak wegen en dammen moeten onderhouden om hun product te transporteren, terwijl dit het werk moet zijn van LVV.

Hij moet starten met afoogsten, maar zit met de handen in het haar omdat de weg waarover het transport moet plaatsvinden zeer slecht is en hij genoodzaakt zal zijn om een omweg van bijkans drie kilometers te maken. Naar eigen zeggen heeft hij vanaf de bevoegde instanties tot en met de dc plat gelopen zonder dat er actie komt. Lautan deelde verder mede dat door deze omweg hij meer in de kosten gejaagd zal worden. Behalve deze hoofdpijn gaf de grootproducent van padie aan dat wateroverlast en loslopend vee ook nadelige gevolgen hebben in deze omgeving. In de verte waren er daadwerkelijk koeien in de rijstarealen gesignaleerd. In de Westelijke polders hebben padieproducenten ook soortgelijke problemen geschetst.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,18-03-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics