Nickerie.Net, maandag 26 maart 2007


Beschermheer Kindertehuis: ‘Ruzie met bestuur onder mom van kindermishandeling’
Geplaatst: 26/03/2007

Nickerie -  ‘Ruzie met het bestuur onder het mom dat er kinderen mishandeld worden.’ Met deze woorden drukt beschermheer Rashied Doekhie van het weeshuis Gaytrie in Nickerie dat onlangs in diskrediet is gebracht, zich uit. Volgens hem is er beslist niets aan de hand. Iemand die jaarlijks een donatie deed, is op een slecht paadje gekomen met het bestuur, wat heeft geresulteerd in het uiten van zaken die niet op waarheid berusten. ‘Ik apprecieer het ten zeerste dat ze doneerde. Maar ze moest geen onwaarheden hebben verkondigd, omdat er geweigerd is om haar op te nemen in het bestuur.

 Als ze dat zo graag wil, moet ze maar rustig afwachten tot er een bestuursverkiezing wordt gehouden.’ Doekhie is al ruim 10 jaren beschermheer van dit tehuis. Hij erkent dat het voorgekomen is dat kinderen tijdens het stoeien een ongelukje hebben opgelopen. ‘In een gezin van twee tot drie kinderen komt dit ook voor. Laat staan in een gezin van dertig kinderen. Het is geenszins het geval dat de kinderen zijn mishandeld of dat er sprake zou zijn van nalatigheid.’ Hij is ook niet te spreken over het feit dat aangegeven is dat er ontucht gepleegd is met kinderen.

 ‘Wanneer een kind van een fiets valt en een schaafwond oploopt, wanneer een kind tijdens het rennen uitglijdt en valt en daarbij een ongeluk oploopt, hoeft dat toch niet te betekenen dat de kinderen mishandeld worden?’ Volgens Doekhie is het helemaal bezijden de waarheid dat er niet goed op de kinderen wordt gelet. ‘Ik ben haast dagelijks in contact met de kinderen. Als er iets niet pluis zou zijn, dan zouden de kinderen mij meteen op de hoogte hebben gesteld. Deze kinderen boeken goede schoolresultaten. Ik heb kinderen groot zien worden. En ze studeren verder. Een aantal van deze kinderen zit op pedagogische instituten en zijn verbonden aan Covab.’
Asha Bhagwat


Mitesh Bhaggoe over kinderhuis Gaytrie: ‘Kinderen worden besproken door toedoen van Matawlie’
Geplaatst: 26/03/2007

Nickerie -  ‘Door de beschuldigingen van Jet Matawlie dat de bestuursleden van het kinderhuis Gaytrie zich schuldig hebben gemaakt aan nalatigheid en ontucht met minderjarigen, heeft zij het moeilijk gemaakt voor de kinderen op school’, zegt Mitesh Bhaggoe, ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP). Hij heeft namelijk van de jongeren zelf vernomen dat zij worden uitgelachen op school en dat vindt hij heel erg.

‘Matawlie heeft de kinderen nu juist in een situatie geplaatst, waarbij zij besproken worden en zich niet meer vrij voelen om naar school te gaan.’ De ondervoorzitter van de NJP vindt het niet correct van Matawlie dat zij alles breeduit in de media heeft gebracht. Uitspraken over ontuchtige handelingen zijn zeer zware beschuldigingen. De ervaringen die Bhaggoe met kinderhuis Gaytrie heeft, zijn altijd positief geweest. En als er inderdaad fouten zijn gemaakt, vindt hij de manier zoals de zaken naar buiten zijn gebracht, alvorens het onderzoeksresultaat af te wachten, onnodig.

Naar zijn inzien heeft zij problemen met het bestuur, omdat zij ontevreden is over bepaalde zaken. Bhaggoe begrijpt ook niet dat er wordt gezegd dat er geen stagiaires worden toegelaten tot het kinderhuis, want zelf heeft hij nooit stagiaires horen klagen dat zij niet naar binnen mogen. De deuren van het kinderhuis zijn altijd open voor een ieder. Door de beschuldigingen is het kinderhuis in een verkeerd daglicht gebracht. Zaken zoals kindermisbruik of mishandeling keurt Bhaggoe absoluut af.
Natalie de Bruijn

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,26-03-2007


In kwestie kindertehuis Gaytrie, Pleegmoeder weerspreekt beschuldigingen

NIEUW-NICKERIE - Soenita Achaiber, pleegmoeder van de dertig kinderen van het kinderhuis Gaytrie, weerspreekt alle beschuldigingen aan het adres van bestuursleden die zijn gedaan door de vaste donateur van het tehuis Jet Matawlie.

De pleegmoeder zegt dat in de afgelopen drie jaren haar nooit iets is opgevallen, waarbij bestuursleden nalatig zijn geweest of dat zij ontucht hebben gepleegd met minderjarige kinderen van het kinderhuis. Zij kan daarom niet begrijpen waarom Matawlie in deze kwestie naar de media is gestapt. “Ik weet helemaal niet waarmee de donateur bezig is geweest, terwijl zij zich maandelijks slechts één keer laat zien in het gebouw”, zegt Achaiber.

Achaiber heeft zelf drie meisjes met wie zij inwoont in het kinderhuis. Ze bevestigt het geval dat zich heeft afgespeeld op 6 september vorig jaar, waarbij een chirurg genoodzaakt was een kootje van de wijsvinger van haar eigen dochter te amputeren. De pleegmoeder zegt dat zij haar dochter dezelfde dag naar de dokter heeft gebracht.

Het verhaal dat kinderen bij bestuursleden worden ingezet om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten, verwijst zij naar het rijk der fabelen. “We zijn er allemaal van op de hoogte dat kinderen eens met bestuursleden meegenomen worden, maar niet om werkzaamheden te verrichten. Onze kinderen krijgen alle ruimte om andere lessen en cursussen te volgen, ook buiten het gebouw.”

Achaiber is er helemaal niet over te spreken dat Matawlie ook gezegd heeft dat bestuursleden ontucht hebben gepleegd met de minderjarige kinderen van het kinderhuis. “Zij moet geen slechte dingen zeggen over andermans kinderen, want door alle negatieve uitspraken voelt mijn dochter zich beledigd en wil ze zich nu niet meer in het openbaar begeven.” Het bestuur van het kinderhuis wil nog niet ingaan op de kwestie en wacht het resultaat van het politioneel onderzoek af.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,23-03-2007


Politie onderzoekt mogelijke misstanden in huize Gaytrie

NIEUW NICKERIE - De politie is een onderzoek gestart naar vermeende misstanden in het kinderhuis Gaytrie te van Pettenpolder in het district Nickerie. Bestuursleden worden beschuldigd van nalatigheid en het plegen van ontucht met minderjarige kinderen van het kinderhuis. De aangifte is gedaan door Jet Matawlie, sedert 1989 een vaste donor van het kinderhuis dat onderdak biedt aan sociaal zwakke kinderen uit Nickerie in de leeftijdklasse 5 tot en met 17 jaar.

Matwalie onthulde dat op 6 september vorig jaar een bestuurslid enkele kinderen naar huis heeft meegenomen om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Op de één of andere manier is de wijsvinger van een meisje in contact gekomen met 220 volt stroom. "Nalatigheid van het bestuur heeft gemaakt dat een deel van de vinger is geamputeerd, omdat zij niet terstond naar de dokter is gebracht", zegt Matawlie aan de krant. Nadat ze achter deze zaak kwam, heeft zij in een brief de Procureur-Generaal (PG) gevraagd om een onderzoek.

De donor vraagt zich af waarom dat kind psychisch toen ook niet is begeleid en waarom er ook geen maatschappelijk werker aanwezig is in het kinderhuis. Bij navraag bij de Stichting Welzijn Instituut Nickerie blijkt dat er al jaren ook geen stagiaires meer worden toegelaten. Matawlie zegt dat zij in febrauri een andere brief onder ogen kreeg, waarin er melding wordt gemaakt van “minder leuke dingen”. "Deze brief handelt over een ander bestuurslid dat mogelijk ontucht zou hebben gepleegd met minderjarige kinderen van het kinderhuis." Zij vraagt zich af waarom deze zaken eerder niet zijn onderzocht. Volgens haar worden de kinderen uitgekafferd en bedreigd, waardoor zij angstig hun leven voortzetten in deze zeer moeilijke periode. Zij weet niet hoe het verder moet gaan met de kinderen en vindt het heel erg dat negatieve zaken zich hebben afgespeeld binnen het kinderhuis.

Intussen heeft het bestuur Matawlie de toegang tot het tehuis ontzegd. Zij is niet van plan zich daarbij neer te leggen. Desgevraagd zegt het bestuur dat zij voorlopig niet ingaat op de beschuldigingen. Het resultaat van het politioneel onderzoek wordt afgewacht.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,23-03-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics