Nickerie.Net, dinsdag 03 april 2007


EU grootste donor ontwikkelingshulp ter wereld Suriname krijgt 165 miljoen euro sinds 1975

Nancy de Randamie, 02/04/2007

Paramaribo - Suriname heeft sinds de onafhankelijkheid in 1975 ruim 165 miljoen euro aan ontwikkelingshulp ontvangen van de Europese Unie. Momenteel lopen voor 90 miljoen Euro aan EU-projecten in ons land, met name op het gebied van transport. Dit zei Helena Laakso, vertegenwoordiger van de Europese Commissie in Suriname, vrijdagavond op de pier van Torarica ter gelenegheid van het vijftigjarig bestaan van het Verdrag van Rome.

Dit verdrag is de basis van de huidige EU. Volgens Laakso is de Europese Unie van alle internationale organisaties die wereldwijd ontwikkelingshulp verlenen, met een aandeel van zestig procent de grootste donor ter wereld. Alleen de Europese Commissie, EC, besteedt als centraal orgaan van de EU, jaarlijks circa zeven miljard Euro aan ontwikkelingshulp. Suriname mag zich scharen in de rij van landen die miljoenen aan ontwikkelingshulp genieten.

Het is ook de EU die de aanleg van de 30 kilometer lange weg naar South Drain, de weg naar de veerverbinding met Guyana, financiert. Deze week wordt gestart met de herstelwerkzaamheden aan deze weg, waar een bedrag van 10 miljoen euro mee gemoeid is.

De EU begon op 25 maart 1957 als Europese Economische Gemeenschap, EEG toen zes Europese staten het oprichtingsverdrag, ook bekend als het Verdrag van Rome, ondertekenden en een vrijhandelszone begonnen. Het doel hiervan was om naast het tot stand brengen van economische zelfredzaamheid, het verwerven van welvaart en om oorlog te voorkomen, ook veiligheid voor haar burgers te garanderen en de mensenrechten van de lidlanden te bewaken.

 Nu, vijftig jaar later, is de EU een economische en politieke unie met zevenentwintig leden die haar doelstellingen wereldwijd uitdraagt, aldus Laakso. Zowel Laakso als de ambassadeur van Nederland, Tanya van Gool en de ambassadeur van Frankrijk, Jean Marie Bruno, prezen in hun toespraken de verdiensten van het supranationaal orgaan, te weten: vrede, veiligheid, welvaart, stabiliteit en internationale solidariteit.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,31-03-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics