Nickerie.Net, maandag 02 april 2007


Rijstboeren krijgen FFS-certificaat

Beta Debidien, 31/03/2007

NIEUW-NICKERIE - Als onderdeel van het FAO Food Security Project van het subcomponent rijst, is in de afgelopen vier maanden in Nickerie een train the trainers-programma in de Farmers Field School (FFS) methode afgewerkt. Hierbij zijn vier voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Vissrij (LVV) en vier onderzoeksassistenten van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum (ADRON) getraind. Aan dit programma hebben ook negen rijstboeren geparticipeerd die intussen ook certificaten hebben gehad.

Om de FFS-trainingsmethode structureel in de rijstsector toe te passen, is in de afgelopen dagen in de conferentie ruimte van het ADRON, een workshop georganiseerd met als titel 'FFS, The Way Forward'. Volgens Lekhram Soerdjan, coördinator Rice Component FAO Food Security Project, zal deze workshop moeten resulteren in een actieplan voor korte, middenlange en eventueel lange termijn. In dit actieplan dat nog opgesteld moet worden, zullen de participanten onder andere moeten aangeven wat zij zelf denken over de FFS.

Soerdjan heeft in zijn presentatie aangegeven wat de FFS inhoudt in het buitenland en in Suriname. Op basis van die informatie, is de boeren gevraagd aan te geven wat de sterke en zwakke kanten zijn van de FFS onder de Surinaamse omstandigheden en welke de problemen in de rijstsector zijn die direct opgelost zouden kunnen worden. Er is ook breedvoerig gesproken over de structuur, want om de FFS te runnen zijn trainers en geld nodig alsook boeren die willen participeren.

Soerdjan zegt dat na de training er twee zaken duidelijk zijn geworden: dat de boeren nu beter in staat zijn de ziekten en plagen in het veld te herkennen en dat zij nu zelf acties kunnen ondernemen. De boeren zijn ook wat bewuster geworden en kunnen andere zaken in de rijstsector zelf aanpakken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,01-04-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics