Nickerie.Net, maandag 02 april 2007


Suriname profiteert van single market

Ivan Cairo, 02/04/2007

Paramaribo - Volgens de DSB-Bank zijn de vooruitzichten voor Suriname voor wat betreft de internationale economische ontwikkelingen goed te noemen. Samen met landen als Trinidad en Tobago, Guyana en Barbados wordt geprofiteerd van het effect van de prijsstijgingen van de minerale exporten. Andere landen in de regio profiteren juist van de positieve ontwikkeling in de toerismesector.

Bankdirecteur Siegmund Proeve ziet in de Caricom Single Market eerder kansen voor de Surinaamse economie dan bedreigingen. Hij constateert ook een positievere instelling bij de samenleving en het bedrijfsleven dan enkele jaren geleden. Ook het bewustzijn over de regionale integratie is vergroot, zei hij vrijdag tijdens een persconferentie. De DSB-bank is altijd voorstander geweest van de single market, zegt Proeve, omdat ook de Surinaamse kapitaalmarkt van de voordelen van de integratie kan profiteren. De bankinstelling heeft opnieuw gepleit voor instelling van een stabilisatiefonds. In dit fonds zal een deel van de staatsinkomsten uit de opbrengsten van exportproducten moeten worden gestopt.

De bankdirecteur voert aan, dat voorkomen moet worden dat exportopbrengsten volledig worden geconsumeerd. Volgens hem zal een deel aan de kant moeten worden gezet, voor de komende generaties. Dit fonds kan ook bijdragen tot diversificatie van de economie.

Bij de presentatie van haar jaarcijfers toonde de bank zich zeer tevreden over het monetair beleid van de minister van Financiën en de gouvernor van de Centrale Bank van Suriname. Door het “prudente beleid” van deze twee functionarissen is de wisselkoers van vreemde valuta en de kracht van de Surinaamse dollar stabiel gebleven. Hierdoor hebben zich in de economie geen onnodige erupties voorgedaan. “De ontwikkelingen op dit vlak waren, zoals dat reeds in 2005 het geval was, positief te noemen.

De export van onze belangrijkste producten vertoonde een gestadige toename, waardoor de druk op de wisselkoers volledig achterwege is gebleven. Het beleid van de Centrale Bank van Suriname om het vertrouwen van het publiek in een stabiele koers te herstellen, is ons inziens geslaagd”, complimenteert de bank in haar jaarverslag over 2006. Proeve zegt tevreden te zijn over het beleid van de regering-Venetiaan, maar niet over alle politieke ontwikkelingen die zich voordoen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,01-04-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics