Nickerie.Net, dinsdag 03 april 2007


Dc Shankar treft interne maatregelen op commissariaat

Ashley Lieveld

Nieuw Nickerie –  Op het districtscommissariaat (DC) Nickerie heeft districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar enkele interne maatregelen getroffen. Een van de maatregelen houdt in dat vanaf de vorige week alle buitenlijnen van de telefoontoestellen zijn uitgeschakeld. Shankar deelt Times desgevraagd mee dat er ook besloten is om de werkzaamheden van alle functionarissen schriftelijk op de voet te volgen en te controleren.

Volgens de burgervader is het niet zo dat met het uitschakelen van de buitenlijnen, er geen telefonische communicatie mogelijkheid bestaat op het commissariaat. “De binnenlijnen zijn 1x24 uur functioneel voor de functionarissen en door de functionarissen”, geeft Shankar aan. Wat de buitenlijn betreft zegt de d.c. dat deze voortaan wordt bediend vanuit de centrale.

Ambtenaren die voor de dienst moeten bellen, dienen naar de centrale te bellen en te vragen naar een vrije lijn van waaruit zij worden verbonden met de instantie of  bestemming die zij moeten bellen. “In uitzonderlijke gevallen die te maken hebben met privé situatie, kan men ook aanspraak maken op een vrije lijn.

Volgens Shankar is deze beslissing een wel overwogen beslissing. De d.c. zegt geconstateerd te hebben, dat onnodig en veel gebruik werd gemaakt van de telefoontoestellen op het commissariaat. “De druk van de samenleving op ons was dermate groot dat wij tot deze maatregel zijn overgegaan. In gesprekken, gevoerd met diverse autoriteiten waaronder ook een parlementariër, zegt de burgervader aan Times dat er voorstellen aan hem zijn gedaan om toch een telefoontoestel voor het personeel ter beschikking te stellen, maar dan door hun eigen opofferingsgezindheid. Shankar wil hiermee aangeven dat naar alle waarschijnlijkheid de voorziening getroffen zal worden dat er een toestel door Telesur ingericht wordt om met een belkaar te kunnen bedienen.

Personeelsleden die vinden dat zij voor het voeren van privé gesprekken gebruik moeten maken van de telefoon op het werk, zullen dan over een belkaart moeten beschikken. “Wij denken in de toekomst in die richting, maar zover is het echter nog niet”. Volgens de D.c. moet het personeel bewijzen zakelijk en kort met overheidseigendommen, zoals de telefoon, te kunnen omgaan. De burgervader haalt daarbij als voorbeeld aan dat zijn toestel bijna de hele dag vrij is.

Een andere maatregel die Shankar getroffen heeft op het commissariaat is dat de afdeling Public Relation die hij kort na zijn aantreden in het leven had geroepen, voorlopig opgehouden is te bestaan. Shankar wilde niet te diep op deze zaak ingaan, maar deelde de krant mee dat er een situatie van conflict of interest was ontstaan tussen zijn public relations officer en zijn functioneren als journalist en presentator bij een mediabedrijf. Shankar deelt mee dat in goed overleg met deze functionaris en zijn persoon, besloten is deze functie voorlopig on-hold te zetten. De medewerker in kwestie is thans met verlof en na zijn verlof zal volgens de d.c. zijn alternatieve arbeidstoewijzing bepaald worden. Verder heeft de d.c. ook besloten de coördinator van de typekamer over te plaatsen naar het bestuurskantoor Nieuw Nickerie aan de Bataviastraat.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Suirname Times

,30-03-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics