Nickerie.Net, dinsdag 03 april 2007


Verkiezing waterschapsbesturen in overige waterschapsgebieden

Ashley Lieveld

NIEUW NICKERIE – Nadat vorig jaar het waterschapsbestuur van de Sawmillkreekpolder als pilotproject gekozen werd, is op 30 maart een aanvang gemaakt met de verkiezing van de waterschappen in de overige ressorten. Het zijn de waterschappen Henarpolder, Europolder Noord, Hamptoncourt-, van Drimmelen-, en de Corantijnpolder.

Twee maanden terug werd door districtscommissaris Bhagwat Shankar van Nickerie een werkgroep ingesteld die zich met de voorbereidingen van de verkiezingen moest gaan bezighouden. Kort daarna werd ook de verkiezingscommissie geļnstalleerd. Belanghebbenden waren tot 23 maart in de gelegenheid om hun kandidatenlijsten in te dienen.

Nu is het zover, dat vandaag de verkiezing van het waterschapsbestuur van Europolder Noord wordt gehouden. Dit vindt plaats van 10 uur v.m. tot 13.00 uur n.m. Op 1 april was het ressort Corantijnpolder aan de beurt. De belanghebbenden in dat gebied konden van 10 uur v.m. tot 13.00 uur n.m. hun stem uitbrengen op de Rambaran Mishreschool.

In de gebieden Hamptoncourt-, van Drimmelen- en Henarpolder kunnen de belanghebbende op respectievelijk 14, 15 en 21 april gaan stemmen voor de personen die de waterschappen in hun omgeving moeten gaan besturen. De locatie in de Hamptoncourtpolder, waar dat mogelijk is, is de openbare school 1 aldaar, in de van Drimmelenpolder gebeurt dat bij de mandir van arya dewaker en in de Henarpolder bij de openbare school Groot-Henarpolder.

Van districtscommissaris Shankar verneemt Times dat de indiening van kandidatenlijsten vlot is verlopen. Alle waterschapsbesturen die gekozen moeten worden, hebben volgens de burgervader hun huiswerk gemaakt. Shankar verklapt dat bij vier van de waterschapsgebieden er slechts een lijst is ingediend en bij een van ze zijn er meerdere lijsten ingediend.

Bij de vier waterschapsgebieden waar er maar 1 lijst is ingediend, zal de verkiezing heel snel gaan, voegt de d.c. eraan toe. Bij het waterschapsgebied Henar, waar er meerdere lijsten zijn ingediend, verwacht Shankar dar het daar een intensieve verkiezingsstrijd zal worden. Met het operationeel worden van de waterschappen onder de nieuwe waterschapswet zullen de boeren zelf zorg dragen voor het watermanagement en zullen er ook watergelden geļnd worden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Suirname Times

,30-03-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics