Nickerie.Net, woensdag 04 april 2007


Parket onderzoekt ‘opruiende’ NDP-berichten

Ivan Cairo, 04/04/2007

Paramaribo - Het Openbaar Ministerie (OM) stelt een onderzoek in naar vermoedelijke strafbare feiten in persberichten die de afgelopen dagen door de Nationale Democratische Partij, NDP, zijn gelanceerd. Dat stellen justitieminister Chandrikapersad Santokhi en procureur-generaal Subhas Punwasi.

Volgens politici in de coalitie neigt de NDP-berichtgeving naar opruiing, destabilisatie en intimidatie van de samenleving en de autoriteiten. Santokhi zegt, de twee jongste persberichten van de NDP naar het parket te hebben doorgestuurd om na te gaan of uitlatingen daarin niet strafbaar zijn. Onder andere wordt gesuggereerd dat Santokhi plannen heeft om NDP-leider Desi Bouterse in verband met de 8 Decembermoordenzaak te laten arresteren en wordt gewaarschuwd voor consequenties die daaruit kunnen voortvloeien.

Met dit bericht wordt volgens de justitieminister getracht hem te isoleren van de rest van de regering en hem persoonlijk aan te vallen. Hij constateert een scenario van personen rond Bouterse om de samenleving en bepaalde functionarissen te intimideren, terwijl ondertussen al op subtiele wijze hetzelfde wordt gedaan met assembleeleden. Het scenario heeft als doel een chaotische situatie te creëren, waarbij getracht zal worden mogelijk met een (amnestie)wet de strafzaak te stoppen.

Vanuit NDP-kringen is justitie ondertussen ingelicht dat het een viertal NDP’ers betreft die de controversiële persberichten schrijft en zich verschuilend achter 'kaderleden en persdienst' deze persoonlijk aan de media aanbiedt. “We weten precies wie deze vier mensen zijn”, zegt Santhoki. Maandag had hij een bespreking met de korpschef en de procureur-generaal en is besloten de zichtbaarheid van de politie op straat op te voeren om het veiligheidsgevoel bij de burgerij te vergroten. Indien nodig zullen gezamenlijke patrouilles met het Nationaal Leger worden uitgevoerd.

Punwasi zegt, dat de NDP-persberichten uitsluitend op “strafrechtelijke technicalities” worden beoordeeld door het OM. “We moeten nagaan of zaken vallen binnen het kader van het strafrecht en als dat het geval is, volgt strafrechtelijk onderzoek en komt een strafrechtelijke reactie. Want niemand staat boven de wet”, benadrukt de pg. Dat de stukken niet ondertekend zijn, is volgens hem, geen probleem, omdat volgens de wet ook rechtspersonen, dus ook politieke partijen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden als dader.

Zowel Punwasi als Santokhi geven aan dat aangezien de Decembermoordenzaak al bij de rechter in behandeling is, deze onomkeerbaar is. Uiteindelijk bepaalt de rechterlijke macht of de verdachten al dan niet gearresteerd moeten worden. Noch de minister noch het OM hebben in de fase waarin deze zaak zich bevindt iets te bepalen. “Als de onafhankelijke rechter genoeg bewijzen heeft, dan moet gedaan worden wat gedaan moet worden. Zo simpel ligt dat”, zegt de procureur-generaal.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,04-04-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics