Nickerie.Net, donderdag 05 april 2007


LVV Regio-West Coördinator Jagnanan Ganpat: ‘Beschuldigingen zijn onterecht’
Geplaatst: 04/04/2007

Nickerie -  In een interview met LVV Regio-West Coördinator Jagnanan Ganpat over de vele beschuldigingen die geuit worden vanuit het veld en de politieke arena, zei Ganpat dat dit alles onterecht is. Dat een bepaalde parlementariër (red. Rashied Doekhie) praat over een ramp is het volgens Ganpat van belang deze uitspraak goed onder de loep te nemen. Wanneer dit door een gekleurde bril wordt bekeken, dan is het naar zeggen van Ganpat dat je zeker zulke emotionele en politiek geladen situaties krijgt.

Wanneer zij het vorige seizoen bekijken (V.J.O. 2006), zei Ganpat dat dat identiek is aan het seizoen waarin zij nu zitten, alleen dat er bij het vorige seizoen geen problemen waren opgetreden. De padie - inzaai van dit seizoen is identiek aan de vorige. Dat boeren nu allerlei verwijten en klaagzangen laten horen richting LVV, zei Ganpat dat de ontstane situatie noch de schuld is van de regering noch van de boeren. Volgens de LVV’er zitten wij volgens de indeling van H.N. Dahlberg in de kleine drogetijd waar de regen buiten de verwachtingen gewoon te vroeg is ingevallen.

De aanhoudende regen maken dan ook dat de infrastructuur van verschillende polders die voor een groot deel bestaat uit klei, de oogst en het transport van padie behoorlijk stagneren die allerlei frustraties teweeg brengen. LVV zit qua timing en regulier onderhoud op schema, zegt Ganpat zelfverzekerd. Ook wordt er continu overleg gepleegd met o.a. minister Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij en andere instanties over wat zij moeten doen.

 Of de padieproducenten met de ontstane situatie aanspraak maken op restitutie, zei Ganpat dat het des ministers is. Uit verdere rapportage is gebleken dat de effectieve oogsttijd ook aanzienlijk is verkort vanwege de regen. De polders die er momenteel erg aan toe zijn, zijn de Nannipolder, Bruto - en de Henarpolder.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,04-04-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics