Nickerie.Net, donderdag 05 april 2007


WWF over zeestrandhotel: ‘brengt risico’s mee voor zeeschildpaddenpopulatie’

Fenny Zandgrond, 05/04/2007

Paramaribo - WWF-communication officer Jerrel Pinas juicht de bouw van een zeestrandhotel ‘van wereldklasse' op het Matapicastrand niet toe, gezien de risico's die daaraan verbonden zijn voor de zeeschildpaddenpopulatie die daar jaarlijks nesten (zie artikel ‘Beschermingsgebieden trekken belangstelling investeerders’ in dWT van 3 april).

AitkantiAitkanti

Bij de plannen van particulieren om een hotel van wereldklasse op het Matapicastrand neer te zetten, moet de regering zich bij de beoordeling hiervan niet laten leiden door schijnbare economische winst. Vernietiging van het zeeschildpaddenstrand kan resulteren in minder inkomsten uit het toerisme en verlies van een gebied van internationale waarde.

Pinas wijst erop dat bij het opzetten van logeergelegenheden in natuurreservaten rekening gehouden moet worden met de beschermde species die daar voorkomen. In geval van de zeeschildpad, is de bescherming van deze bedreigde diersoort gebonden aan stringente regels. Het moet rustig en stil zijn en er moet voorkomen worden dat huisvuil en plastic flessen op het stand terechtkomen: dit bemoeilijkt de weg voor de zeeschildpad naar haar nest. Het dier, dat alleen ‘s nachts haar eieren legt, moet niets hebben van fel licht van onder meer flashlights en flitsende camera's. Bij groot licht zal het terug naar zee gaan of de eieren gewoon op het strand afstoten, waarmee de kans op broeden is verkeken. Pinas zegt desgevraagd dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeleid zich diepgaand moet laten informeren door haar werkarmen, de afdeling Natuurbeheer en Stinasu, en stelt zelfs de documentatie van de WWF ter beschikking.

Over de eventuele locatie van het resort aan het strand wijst de WWF-functionaris erop dat het Matapicastrand aan migratie onderhevig is. Hiermee wordt bedoeld dat de zeeschildpadden jaarlijks, afhankelijk van klimatologische omstandigheden, meer oostelijker of westelijker van het strand trekken om hun eieren te leggen. Naar zijn inzicht loopt het Matapicastrand als legplaats de minste risico als uiteindelijk besloten wordt het ‘West Leisure Beach Resort’ in het district Commewijne neer te zetten. Toeristen kunnen dan een boottrip maken naar de legstranden om de zeeschildpadden te bezichtigen. Dit concept wordt in Galibi, in het noorden van het district Marowijne met succes gehanteerd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,04-04-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics