Nickerie.Net, vrijdag 06 april 2007


Overheid: Geen dreigende rijstschaarste

Eric Mahabier, 05/04/2007

Nickerie - Er is geen dreigend tekort aan rijst als gevolg van wateroverlast in het district Nickerie. Mochten zich vanwege de aanhoudende regens calamiteiten voordoen, dan zal het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) tijdig maatregelen treffen zodat rijst, als hoofdvoedsel van de samenleving, beschikbaar blijft. Dit zegt LVV-minister Kermechend Raghoebarsing.

Door de aanhoudende regen kan een belangrijk deel van de padie niet afgeoogst worden. De dammen zijn onbegaanbaar en de machines zijn niet in staat lang in de rijstvelden te vertoeven. De bewindsman reist vandaag naar Nickerie af om zich te oriënteren over de ontstane situatie. Volgens vice-president Ramdien Sardjoe heeft de ministerraad zich gisteren hierover gebogen. Raghoebarsing zegt te overwegen om de restitutie van de brandstofcompensatie met twee seizoenen te verlengen. Verder wil hij van ‘het veld’ horen welke oplossingsmodellen gezien worden als compensatie voor de extra kosten die gemaakt worden om de oogst toch nog te redden.

De boeren en de overheid valt volgens de minister niets te verwijten omdat er hier sprake is van een overmachtssituatie als gevolg van aanhoudende regen die in deze tijd van het jaar niet verwachtbaar was. De LVV minister geeft aan vanuit Paramaribo voortdurend in overleg te zijn met overheidsfunctionarissen en ‘het veld’ in Nickerie. Hij heeft in samenwerking met de ministeries van Regionale Ontwikkeling (RO), Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Openbare Werken (OW) vanuit Paramaribo alvast enkele maatregelen getroffen zodat de padie verder geoogst kan worden. Onder andere is toestemming verleend aan boeren voor het schoonmaken van enkele ‘leidingen’ zodat het water vrije stroom kan hebben.

Een aannemer is bezig voorzieningen te treffen voor het bezanden van de wegen. Deze aannemer had het werk sinds februari gegund gekregen maar kon het niet uitvoeren door de reorganisatie van het vergunningenbeleid bij Natuurlijke Hulpbronnen. Zowel Sardjoe als Raghoebarsing vinden dat er geen sprake is van een noodsituatie. “Het normale leven in Nickerie is niet ontregeld” versterkt de LVV-minister deze bevinding. De bewindsman doet een beroep op eenieder slechts in te gaan op officiële berichten van het ministerie, omdat andere personen, doelend op het assembleelid Soedeshchand Jairam, bezig zijn paniek in de gemeenschap te zaaien.

Jairam echter blijft erbij dat de overheid voor een groot deel debet is aan de ontstane situatie. Indien de Wakaypompen optimaal en op tijd in werking waren gesteld, zou de inzaai ook op tijd beginnen en was tegen midden maart zeker 80 procent van de oogst reeds binnen. Nu is naar zijn zeggen pas 45 procent van de ingezaaide padie geoogst. Hij vraagt beleidsombuiging, omdat hij anders vreest dat de sector verder kapot zal gaan. “We hadden 3500 boeren en dat aantal is nu gedaald naar 1100. We hadden een exportopbrengst van 36 miljoen US dollar en ook dit is gedaald naar ongeveer 10 miljoen US. Er moet subsidie komen”, vindt Jairam.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,05-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics