Nickerie.Net, vrijdag 06 april 2007


A1-fractieleider Sital: ‘Strafproces decembermoorden moet doorgaan’

Ivan Cairo, 05/04/2007

Paramaribo - Het strafproces in de Decembermoordenzaak moet onverkort doorgaan. “Deze zaak is al te vergevorderd om nog te stoppen”, herhaalt A1-fractieleider Jiwan Sital het oude standpunt van zijn partij. Pas nadat er vonnis is gewezen en gevangenisstraffen zijn opgelegd, komt amnestie eventueel aan de orde, vindt hij.

Indien de NDP met een initiatief amnestiewet komt zoals is aangekondigd, zal A1 zich wel daarover buigen, en nagaan of dat ondersteund zal worden of niet, aangezien ze binnen de oppositie samenwerkt met de NDP en VVV.

Van intimidatie van individuele parlementsleden, zoals onlangs is gesuggereerd door justitieminister Santokhi, heeft Sital niets gemerkt. Hij heeft de indruk dat de perikelen die nu ontstaan rondom het 8 Decembermoordenproces door de regering onterecht in de schoenen van de oppositie worden geschoven. De deining zou in eigen, Nieuw Front-gelederen zijn begonnen met het standpunt van Pertjajah Luhurleider Paul Somohardjo die voorstander is van amnestie en daarover zelfs een referendum voorstelt. “Als een coalitieleider tevens voorzitter van De Nationale Assemblee een totaal andere mening heeft dan de rest van de coalitie, dan moet de regering deze zaak eerst intern oplossen. Somohardjo moet daar ter verantwoording worden geroepen”, stelt Sital.

Het presidium van A1 komt komende week bijeen om de politieke situatie in het land te bespreken en een standpunt in te nemen. Op de vraag waarom plotseling amnestie geopperd wordt, terwijl hoofdverdachte Desi Bouterse in 2000 zelf een brief schreef naar het OM om de Decembermoorden te onderzoeken, blijft Sital het antwoord schuldig. De NDP vindt dat voor de politieke misdrijven die tussen 1980 en 1987 zijn gepleegd, algemene kwijtschelding van straf moet komen.

Een belachelijke zaak, volgens de jurist Freddy Kruisland, omdat de meeste misdrijven uit die periode al zijn verjaard voor strafvervolging. Alleen de moorden zijn niet verjaard. Hij verwijt de NDP, de samenleving onvolledig voor te lichten over zaken die zich in die periode hebben voorgedaan.-.


Vicepresident Ramdien Sardjoe: ‘Prematuur om nu al over amnestie te praten’

Eric Mahabier, 05/04/2007

Paramaribo - Vicepresident Ramdien Sardjoe vindt het prematuur in deze fase van het 8 Decemberstrafproces om al te praten over amnestieverlening aan Desi Bouterse. Volgens hem moet de schuld van Bouterse eerst door de rechter bewezen worden alvorens over gratie of amnestie gesproken kan worden. “Zij die hard van stapel gaan en amnestie vragen, zeggen daarmee dat Bouterse schuldig is.

Maar voor mij moet dat nog bewezen worden.” Dit vraagstuk zal pas na het strafproces gaan spelen, vindt de vicepresident. Ook omdat hij het wetsontwerp over amnestieverlening, die de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) bij het parlement ter goedkeuring wil indienen, nog niet heeft gezien, wil Sardjoe zijn standpunt in deze kwestie nog niet kenbaar maken. “Ik moet het ontwerp eerst zien en dan kunnen we erover praten. Maar degenen die voor amnestie gaan, zeggen in principe dat Bouterse schuldig is.”

De vp wil niet op zaken vooruitlopen omdat hij meent dat er geen amnestiewet nodig is als Bouterse niet berecht hoeft te worden of niet schuldig bevonden wordt door de rechter. Zowel Sardjoe als Justitie en Politieminister Chandrikapersad Santokhi lieten journalisten gisteren weten dat de regering alert is, en ervoor zal waken dat er situaties worden gecreëerd die het volk in paniek brengen. Als minister van Justitie en Politie geeft Santokhi de garantie dat ook deze rechtszaak ongestoord zal plaatsvinden. In dat kader is er een integraal veiligheidsplan ontworpen. Grote delen van dit plan zijn reeds uitgevoerd of in uitvoering. Vooralsnog ziet Santokhi geen aanleiding om de veiligheid van regeringsfunctionarissen te verhogen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,05-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics