Nickerie.Net, dinsdag 10 april 2007


Faried Phierkhan: ‘Holland legt tegenstrijdige verklaringen af’

Daniëlla Tauwnaar, 10/04/2007

Paramaribo - Faried Phierkhan, uitgever van Dagblad Suriname (DBS) blijft erbij dat de gewezen hoofdredactrice Serena Holland, verantwoordelijk is voor publicatie van het artikel ‘Koehandel tussen VHP en PL’ op 28 december vorig jaar. “Ik stel de hoofdredactrice verantwoordelijk voor onzorgvuldigheid en de schade die ze de krant heeft berokkend.”

Uit stukken die de uitgever de Ware Tijd toont, blijkt dat Holland bij proces-verbaal heeft verklaard ‘in goed vertrouwen dan wel uit te zijn gegaan van een betrouwbare bron als gevolg waarvan zij het artikel in kwestie heeft gepubliceerd dan wel laten publiceren’. Dit in tegenstelling tot eerdere verklaringen dat Holland het bedoelde artikel niet onder ogen heeft gehad en Phierkhan degene zou zijn die als laatst artikelen screent. “Ik bemoei me niet met de dagelijkse dingen. Alleen als het dringend is”, zegt Phierkhan.

DBS werd afgelopen woensdag gevonnist een rectificatie te plaatsten in het eigen blad, in het ochtendblad de Ware Tijd en in de lokale Chinese krant. Aanklager minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeleid (ROGB), eiste in eerste instantie rectificatie in alle dagbladen. Na comparitie zag hij af van correctie in de West en Times of Suriname. Dagblad tekende bezwaar aan tegen rectificeren in de Ware Tijd. Phierkhan: “We konden meegaan met onze krant en eventueel de Chinese krant, omdat de minister van Chinese komaf is, maar niet met de Ware Tijd.”

Phierkhan zegt niet aanwezig te zijn geweest bij de uitspraak, omdat partijen twee dagen eerder aan de rechter hadden verklaard zich aan zijn vonnis te zullen onderwerpen. “Wij (Dagblad...red) zijn niet gaan dokken.” Het vonnis is deels al uitgevoerd. De rectificatie in de Chinese krant moet nog verschijnen.

Intussen heeft de Ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) Dagblad Suriname in het ongelijk gesteld inzake het ontslag van Holland. Phierkhan zegt dit besluit vandaag te zullen aanvechten door middel van het politierapport, waarin Holland tegenstrijdige verklaringen aflegt. “Het is erg dat het zo moet. We hebben best mooie dagen gehad, maar het is jammer dat ze de schuld zo van zich afschuift”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,10-04-2007


Dagblad Suriname veroordeeld vanwege plaatsing artikel VHP-PL

Fenny Zandgrond, 05/04/2007

Paramaribo - Rechter John von Niesewand heeft woensdagmiddag uitgever FaFam Publishing van Dagblad Suriname veroordeeld tot rectificatie van het hoofdartikel ‘Koehandel tussen VHP en PL' in de editie van 28 december vorig jaar.

Minister Michael Jong Tjien Fa stapte naar de rechter toen hij met het dagblad geen overeenstemming kon bereiken over de inhoud van de correctie. De bewindsman werd in het gelijk gesteld, en Dagblad moet binnen twee dagen rectificeren op straffe van 10.000 dollar per dag. Justitieminister Chandrikapersad Santokhi en parlementariër Sandra Lee die ook besproken werden in het bericht namen genoegen met een schikking.

Dagblad was niet vertegenwoordigd in de rechtszaal. Jong Tjien Fa's advocaat, Alwin Baarh gaf desgevraagd aan dat de vordering tegen voormalig coördinator Serena Holland is ingetrokken, nadat FaFam directeur Faried Pierkhan had aangegeven haar te hebben ontslagen. Pierkhan had de rechter voorgehouden dat Holland volledig verantwoordelijk was voor de plaatsing van het gewraakte artikel. De jurist geeft aan dat het meningsverschil over de rectificatie de zinsnede betrof waarin Dagblad moest aangeven zich in de toekomst te zullen onthouden van activiteiten die de ‘goede naam en eer' van Jong Tjien Fa schaden. De magistraat heeft nu beslist dat deze in de correctie moet worden opgenomen.

oor afwezigheid van Dagblad bij de uitspraak, kan het vonnis pas worden uitgevoerd na betekening aan de uitgever. Baarh zegt de medewerking van de Griffier te zullen inroepen om het vonnis snel in handen te krijgen, aangezien het om een urgente zaak gaat. Serena Holland om een reactie gevraagd, geeft aan dat tot het moment waarop zij de werkplek verliet het gewraakte bericht niet was opgebracht voor plaatsing in de krant. Toen ze de volgende dag de krant opensloeg, werd zij verrast door het openingsartikel.

Holland geeft aan dat Pierkhan de laatste persoon is die berichten beoordeelt en ook bepaalt welke worden gepubliceerd. De schrijver van het bericht had zij ongeveer anderhalve week voor de publicatie instructies gegeven om eerst ondersteunende bewijzen te verzamelen. Toen de man om verantwoording werd gevraagd, gaf hij aan dat de bron en bewijzen van het bericht bekend zijn bij de directeur. Intussen heeft de ontslagcommissie geen vergunning verleend aan Dagblad voor het ontslag van Holland. Pierkhan bleef onbereikbaar voor commentaar.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,05-04-2007


Red. Nickerie.Net:

Hieronder een kopie van het gewraakte artikel (Bron: Dagblad Suriname, 28 december 2006)

Koehandel tussen VHP en Pertjajah Luhur
Geplaatst: 28/12/2006

Paramaribo -  ‘Een paar maanden terug zijn bij Chinese verenigingen bruine dozen met Chinees opschrift geplaatst. Buitenlandse Chinezen konden daarin nieuwe aanvragen voor een verblijfsvergunning deponeren. Achter deze actie zitten vermoedelijk parlementariër Sandra Lee en minister Michael Jong Tjien Fa. Hiervoor heeft Lee een groot bedrag in Amerikaanse dollars ontvangen. Dit heeft zij afgedaan als een donatie van de Chinese gemeenschap. Om de vergunningen getekend te krijgen door de minister van Justitie en Politie, die in het begin afwijzend hiertegen stond, is een ruil gepleegd. De VHP krijgt van RGB vijfhonderd grondtoewijzingen in Nickerie en de PL krijgt de verblijfsvergunningen, getekend door de minister.

Frappant is dat vijf van de verblijfsvergunningen die door de minister zijn uitgegeven, bij de aanhouding van ‘Chico’ in diens woning zijn gevonden. Intussen is het binnen de NPS muisstil. Zij is van alles op de hoogte, maar kan niets doen.’ Dit zegt een zeer ontevreden informant binnen de Petjajah Luhur aan de krant. Hij had gehoopt dat de PL voor Surinaamse Chinezen zou opkomen.

‘Dit is compleet absurde informatie. Hetgeen waarover je praat is koehandel! Dit is absoluut ongehoord dat men deze fantasie zit te produceren’, zegt de RGB-minister fel. ‘Het is geen beleid van deze minister om op deze wijze te werken. Het is eind van het jaar en misschien is er niet genoeg vuurwerk op de schappen verkrijgbaar. Deze stelling wordt geproduceerd door iemand die vuurwerk wil afschieten’, aldus Jong Tjien Fa. Parlementariër Sandra Lee is uitlandig.

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics