Nickerie.Net, zondag 08 april 2007


Goedkoop Trinidadiaans ureum niet haalbaar

Paramaribo - Hoewel ureum uit Trinidad goedkoper is, is de import ervan niet haalbaar. Bij de invoer van deze kunstmest kampen importeurs met logistieke en kwaliteitsproblemen dus blijkt deze optie niet uitvoerbaar. De internationale prijs van kunstmest is fors gestegen tot 650 Amerikaanse dollar per ton. “Indien er voor het ureum vooraf garanties voor afname verstrekt kunnen worden en er voorfinanciering aanwezig is, kan de prijs per ton flink omlaag”, meldt het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, LVV, in een persbericht. De verwerkers en banken zullen voorstellen hiertoe uitwerken.

Minister Kermechend Raghoebarsing heeft onlangs spoedoverleg gevoerd met de importeur van ureum, de bankiers en de vereniging van rijstexporteurs. Wat de afzet van rijst betreft, hebben de verwerkers onder de aandacht gebracht dat hun exporten naar de Caricom hinder ondervinden omdat er geen sprake is van een vrije en zelfregulerende markt. De Caricom-rijstmarkt is bijna een monopolie met slechts twee belangrijke spelers. De verwerkers en LVV hebben afgesproken dat deze aangelegenheid zal worden aangekaart bij de Caricom, en dat er voorstellen zullen worden gedaan om te komen tot een eerlijker marktwerking.

De sector bracht tevens aan de orde dat de concurrentiepositie van de Surinaamse rijst nadelig is ten opzichte van de Guyanese op het stuk van de belastingen. Het Guyanese belastingstelsel is voordeliger voor de producent dan het Surinaamse. Grondstoffen, productiemiddelen en onderdelen kunnen in Guyana vrij van invoerrechten worden ingevoerd. In Suriname worden nog steeds belastingen op deze zaken geheven. De sector is wel positief over het rijstkredietfonds. De rentes zijn onder de tien procent en het fonds heeft ook de reguliere bankkredieten voor de rijstsector naar beneden gedrukt.

Minister Raghoebarsing zal later in de week met de totale rijstsector in Nickerie besprekingen voeren. Op de agenda staan onder meer de voortgang in het beleid voor 2007, de ontwikkelingen van het afgelopen seizoen en de projecties voor het komende. Het is te verwachten dat er dan ook richtlijnen zullen worden gegeven voor het dumpen en verwerken van padiekaf.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,06-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics