Nickerie.Net, dinsdag 10 april 2007


Padieproducenten blijven woest, ondanks bezoek VP en LVV- minister
Geplaatst: 07/04/2007

Nickerie-  Rapportages over de landbouwsituatie in Nickerie hebben gemaakt dat Vice-president Ramdien Sardjoe en LVV’s minister Stanley Raghoebarsingh donderdag een bliksembezoek hebben gebracht aan het district Nickerie. De zware en aanhoudende neerslag hebben gemaakt dat vele producenten hun oogst niet adequaat eruit kunnen halen en nu meer kosten maken om hun padie te kunnen transporteren. In Nickerie aangekomen vertrok de delegatie samen met DC Shankar en de diensthoofden naar de gebieden in zowel de Oostelijke als de Westelijke polders waar de padieproducenten letterlijk rollen in de modder. In beide polders waren de gemoederen onder de producenten behoorlijk verhit.

VP Sardjoe moest hen steeds zien te kalmeren om ze op een behoorlijke manier te spreken. De padieproducenten slingerden allerlei verwijten naar vooral het ministerie van LVV die volgens hen steeds nalatig is geweest om de nodige maatregelen te treffen. Op diverse locaties heeft de DC het een en ander uitgelegd aan beide bewindsmannen. Zo is de infrastructuur in de polders enorm aangetast door de zware regen die al zeker meer dan twee weken duren en de oogst van padie als maar bemoeilijkt. Slecht begaanbare wegen hebben gemaakt dat landbouwers via omwegen die ook niet mals zijn, trachten om hun padie weg te krijgen. Na poolshoogte te hebben genomen, gaf Vice-president Sardjoe mee dat na overleg met de directeuren en diensthoofden is besloten om acute maatregelen te treffen om de boeren te helpen hun oogst toch nog binnen te halen.

De vp en de minister onderkenden de problemen waarin de rijstsector nu zit en dat de boeren schade lijden. Om de erbarmelijke situatie waarin de vele binnenwegen verkeren, is besloten dat de ministeries van LVV en Openbare Werken inkomen met schelp - en klinkzand dat binnen vier dagen en uiterlijk maandag op aanwijzingen verwerkt dient te worden om de nood enigszins te verzachten. Er is ook naar mogelijkheden gekeken om het transport van padie te doen via waterwegen. Het ministerie van LVV moet 1050 m3 schelpzand en 1100 m3 klinkzand ter beschikking stellen, terwijl Openbare Werken moet inkomen met 1000 m3 schelpen en 1500 m3 klinkzand. Naast deze korte termijnoplossingen werkt de regering er naar toe om ook andere problemen binnen de sector aan te pakken. VP Sardjoe is van mening dat productie van eminent belang is voor de eigen consumptie en de export.

Om te komen tot duurzame oplossingen is het volgens hem dan ook nodig dat de boeren ook hun inzet brengen. Met het instellen van waterschappen wordt verwacht dat de institutionele versterking sterker op gang komt en dat landbouwers in hun gebieden met eigen mogelijkheden kunnen handelen. Goed watermanagement moet in de toekomst ervoor zorgdragen dat dit soort problemen zich niet meer voordoen. Ondanks deze noodmaatregelen kijken boeren reikhalzend uit of zij enige compensatie zullen krijgen. Een groot aantal van de padieproducenten die de VP met zijn delegatie zag langstrekken, betreurt het dat de vp niet eens voor een minuutje was gestopt om hen te spreken, maar wel kieskeurig stopte, wat maakte dat er behoorlijk wat krachttermen naar de delegatie zijn geslingerd. In de middaguren heeft de minister ook een constructieve meeting gehad met een aantal stakeholders.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,09-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics