Nickerie.Net, dinsdag 10 april 2007


Sharmila Mangal met de dood bedreigd
Geplaatst: 07/04/2007

Paramaribo -  Parlementariër Sharmila Mangal-Mansaram zegt uit het kamp van de NDP telefoontjes te hebben gehad om zich liever op de vlakte te houden en zich niet meer uit te laten over het 8 decemberproces. Indien zij dit blijft doen zal haar leven in gevaar komen. Een collega van de coalitie die hetzelfde standpunt heeft, heeft ook de telefoontjes met dezelfde boodschap gehad. Ze is zeker dat het uit het kamp van de NDP komt, daar zij weet dat een van de bellers iemand is die tot dat kamp behoort.

‘Er wordt aan mij gezegd dat ik een groot risico loop dat mijn leven in gevaar komt. Men is wanhopig en probeert me psychologisch uit te schakelen. Ik denk dat het een actie van wanhopigheid is.’ Ze denkt dat de telefoontjes bedoeld zijn om haar mond te doen houden, waardoor een eventuele publieke opinie in het voordeel van de NDP uitvalt wat het verlenen van amnestie betreft. Zij heeft intussen de minister van Justitie en Politie gewaarschuwd. ‘Ik laat me niet intimideren door niemand. Ook niet door een Bouterse en consorten. Maar ik neem wel de waarschuwingen van mensen uit die hoek heel serieus’, aldus de bedreigde politica.

‘De NDP heeft altijd bewezen dat wanneer er wordt gestreden het altijd op een vreedzame manier gebeurt. Als mevrouw Mangal vindt dat ze wordt bedreigd, moet ze naar de politie stappen en aangifte doen’, reageert NDP-parlementariër Andre Misiekaba. ‘Ik kan ook makkelijk zeggen dat ik word bedreigd, maar ze moet hetgeen ze beweert hard maken en de namen van die mensen noemen.’ Misiekaba denkt dat Mangal moedwillig de NDP in een zwart daglicht wil stellen. ‘Op grond van alle verdachtmakingen heeft de partij gemeend om heel binnenkort een officieel schrijven de deur uit te laten gaan’, aldus de top-NDP’er Andre Misiekaba.
Gregory Rijssen

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,09-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics