Nickerie.Net, maandag 16 april 2007


IMF: Economische prestaties Suriname beter dan Guyana

Vernon Texel, 16/04/2007

Paramaribo - Substantiële verbetering van de politieke stabiliteit en de relatieve toename in private investeringen zijn de sleutels voor de positieve economische groei die Suriname sinds 2001 meemaakt. Het land presteert zelfs beter dan Guyana met ongeveer dezelfde macro-economische structuren, concludeert het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De westerbuur kampt, ondanks indringende hervormingen, met een scherpe daling van zijn economische groei wat het voor een compleet raadsel laat staan, stelt het IMF vast. “De scherpe daling in economische groei en de lange duur daarvan hebben vragen doen rijzen over waarom Guyana kwetsbaarder is voor de tegenwerking in zijn ontwikkeling waaronder ook andere ontwikkelingslanden gebukt gaan”, zegt het IMF in een speciaal verslag over de economische ontwikkelingen in Guyana dat eerder deze maand publiekelijk werd.

In dit verslag worden verbanden gelegd met Suriname. Ondanks relatief minder creatie van overheidskapitaal, zijn de positieve politieke en economische ontwikkelingen in Suriname voldoende geweest om hogere groeicijfers te noteren. De gemiddelde groei in Suriname en andere Caribische landen bedroeg tussen 2001-2004 gemiddeld twee procent. De negatieve groeicijfers in Guyana hebben volgens het IMF tot gevolg een duidelijke verslechtering van het politieke institutionele klimaat. Dit valt samen met een dramatische afname van de arbeidsmarkt door emigratie van mensen die hun heil in het buitenland zoeken. Andere gevolgen zijn achteruithollende binnenlandse en buitenlandse directe investeringen voor de voormalige Britse kolonie.

Anders dan in Guyana is het aandeel van private investeringen in het bruto binnenlands product verder toegenomen. Daarom wordt Guyana sterk aangeraden om private investeringen – zowel binnen- als buitenlandse – nieuw leven in te blazen. “Dat is de sleutel voor herstel van duurzame economische groei in Guyana”, vindt het IMF. Echter moet eerst een radicale omslag komen in het investeringsklimaat van dat land. Dat in overigens onlosmakelijk verbonden met versterking van de politieke stabiliteit. Verwezen wordt naar Suriname waar deze formule vanaf  2001 kwalitatieve verbetering in zijn economisch klimaat heeft bewerkstelligd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,14-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics