Nickerie.Net, zondag 15 april 2007


Mangrovebossen beschermde status geven

Vernon Texel, 13/04/2007

Paramaribo - Mangrovebossen voor de kust moeten met spoed de status van speciaal beschermde vegetatie krijgen. Uitgifte van land in de buurt van riviermondingen door de Staat moet ook onmiddellijk worden gestopt. Deze maatregelen zijn nodig om de verdere degradatie van de estuariene zone (wijde trechtervormige riviermond, waarin eb en vloed zich sterk doen gevoelen....red. dWT) en van de kustbeschermingsfunctie van mangrovebossen tegen te gaan. Vergunningen voor zandafgravingen in dit kwetsbaar gebied moeten eveneens worden gestaakt.

Dit zijn enkele voorstellen opgenomen in het concept ‘Nationaal Klimaat Actieplan: hoe Suriname de gevolgen van klimaatverandering het best kan opvangen’, dat door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) is samengesteld. De volgende week wordt dit plan met deskundigen doorgepraat, waarna uiteindelijk een finaal document aan de regering zal worden aangeboden. Nickerie, Coronie, Weg naar Zee en Commewijne gelden als de meest kwetsbare gebieden.

“Wij hebben vooral met mensen uit deze gebieden gesproken om na te gaan wat zijzelf willen om dit probleem te lijf te gaan”, zegt Nancy del Prado projectcoördinator Klimaatverandering van het Nimos. Hoewel er reeds verschillende bewustzijncampagnes worden gevoerd, moet het plan dienen om daadwerkelijk maatregelen te treffen om dit probleem tegemoet te treden. Suriname is namelijk één van de landen die groot risico lopen harde klappen te ondervinden van de zeespiegelstijging. Meer dan driekwart van de bevolking van Paramaribo woont op z’n minst op tien meter afstand van de grotendeels vlakke kustvlakte, die getroffen kan worden door ernstige overstromingen als gevolg van de opwarming van de aarde. Daarom wordt in het plan ook voorgesteld om de risico’s van klimaatverandering op te nemen in het nationaal ontwikkelingsplanningproces en de sector beleidsplannen. Gedacht wordt onder meer aan een geïntegreerd kust managementplan. Doel van dit project is de bescherming van mensen, infrastructuur, landbouwgronden, en zoetwaterbronnen in de kuststreek tegen de effecten van klimaatverandering.

Als Suriname niet tijdig inspeelt op deze opkomende catastrofe, moet in 2030 meer dan tachtig procent van de bevolking worden geëvacueerd, omdat het kustgebied tegen die tijd zal onderlopen. Ruim 3800 vierkante kilometer land verdwijnt in zee en de economische schade wordt geschat op meer dan 30 miljard US dollar.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,14-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics