Nickerie.Net, maandag 16 april 2007


Pandit Sewnath Jairam overleden

Beta Debidien, 16/04/2007

NIEUW NICKERIE - Pandit Sewnathpersad Jairam is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. In leven was hij eedsafnemer op de rechtszitting in Nickerie en adviseur van diverse sociaal-culturele, sport- en religieuze organisaties.

Hij was voorzitter van de gemeente Shri Sanatan Dharm Nickerie Oostelijke Polders gedurende 44 jaren en wel van 1959 tot 2002. Pandit Jairam is ook voorzitter geweest van het waterschap Sawmillkreekpolder en van Stichting Begrafenis- en Crematiefonds Nickerie. Ook was hij oudgediende van het leger, ingedeeld bij het derde Bataljon der Infanterie.

Pandit Jairam stond in het district Nickerie bekend als een sociaal zeer bewogen mens die niets naliet om zijn medemens met raad en daad bij te staan. Hij heeft in het verleden het initiatief genomen verschillende lagere scholen op te zetten in buurten waar deze ontbraken. Hetzelfde geldt voor de bouw van verschillende mandirs. Voor de jongeren heeft hij ook een sportveld aangelegd.

Gelet op zijn bijzondere verdiensten is hij in zijn leven onderscheiden door de Koningin der Nederlanden en de president van de Republiek Suriname. Als blijk van waardering heeft hij ook verschillende oorkonden in ontvangst mogen nemen. Pandit Jairam was medeoprichter en prominent lid van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) Nickerie. Hij wordt dinsdag gecremeerd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,14-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics