Nickerie.Net, zondag 15 april 2007


Suriname gaat voor vrije bananenexport Caricom praat vandaag met EU

Ivan Cairo, 13/04/2007

Paramaribo - Caricom-handelsministers bespreken vandaag in Kingston, Jamaica, brandende handelsvraagstukken met de Europese handelscommissaris Pascal Lamy. Zo vindt Caricom dat ‘speciale voorzieningen’ moeten komen voor suiker- en bananenexport naar Europa. Ofschoon Suriname zich terugvindt in dit standpunt, houdt Paramaribo vast aan zijn eigen positie, mocht de Europese Unie (EU) het been stijfhouden.

Caricom-landen willen de export van belangrijke producten voor de regio als suiker, rijst en bananen nog gedurende enige periode via een beschermd invoerrechtenvrij quotumsysteem laten plaatsvinden. Rijst en suiker staan reeds op de fase-reductielijst van producten waarvoor gefaseerd de preventieregelingen worden afgebouwd. De regio gaat nu proberen om ook bananen op deze lijst te krijgen, zegt handelsminister Clifford Marica aan de Ware Tijd.

De Caricom-landen zijn van mening dat kleine kwetsbare ontwikkelingslanden, zoals in de regio, een speciale en respectvolle behandeling behoeven en dat ontwikkelingsvraagstukken het middelpunt moeten vormen van de handelsbesprekingen met de EU. “Suriname heeft een uitgesproken mening over de bananenkwestie; onze mening was tot voor kort afwijkend van die van het Caribisch Gebied”, zegt Marica. Echter heeft Suriname zich achter het meerderheidsstandpunt gesteld, dat onlangs is ingenomen in Miami tijdens een vergadering van belanghebbenden in de bananensector. Daar kwam men tot een Cariforum-standpunt, dat inhoudt dat een bepaald quotum en invoerrechtenregime moet worden gehanteerd. “Suriname heeft nu hetzelfde standpunt als Cariforum om een aantal dingen te regelen om binnen een bepaald quotum de ruimte te hebben om duty free te exporteren”, stelt de bewindsman.

Gaat de EU niet overstag, dan is voor Suriname geen man overboord. Paramaribo vindt dat strikte afspraken moeten worden gemaakt, zodat bananen vrije toegang hebben tot de EU-markt, volgens bepalingen die voor alle landen dienen te gelden. Marica die gisteren naar Jamaica is vertrokken, zegt deze kwestie nog grondig te moeten doorpraten met LVV-minister Kermechend Raghoebarsing, zodat een definitief standpunt kan worden ingenomen. Per 1 januari 2008 komen alle preferentiële regels te vervallen en de EU heeft nu al gezegd geen vrijstelling te zullen verlenen. Voor die datum moeten de EU en de ACP-landen (inclusief Caricom) nieuwe handelsafspraken maken, vastgelegd in de Economic Partnership Agreements (EPA).-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,14-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics