Nickerie.Net, dinsdag 17 april 2007


Gerard Spong: ‘Politiek moet zich afzijdig houden van 8 Decemberstrafproces’

Eric Mahabier, 17/04/2007
 

Paramaribo - Suriname is een rechtstaat en onze autoriteiten en instituten moeten alle regelingen, die recht en rechtshandhaving garanderen, naleven. Het Hof van Justitie (HvJ) heeft per beschikking van oktober 2000 besloten een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) en strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen een ieder die enig aandeel heeft in de 8 Decembermoorden. Wil Suriname nationaal en internationaal als een rechtstaat te boek blijven staan, dan moet deze beschikking, “tot in de laatste letter nageleefd worden”.  De politiek moet zich afzijdig houden van dit strafproces, want een Amnestiewet zal de rechterlijke beschikking uitschakelen. Dit zegt advocaat Gerard Spong, die de Staat Suriname adviseert in het 8 Decemberstrafproces.

“Het proces loopt al en ik vind dat de Surinaamse politiek ervan moet afblijven”. Volgens Spong kan een rechterlijke beslissing niet via een “politiek instrument” worden uitgeschakeld . De advocaat begrijpt de bezorgdheid van de Nationale Democratische Partij (NDP) niet. Deze partij vindt dat haar voorzitter Desi Bouterse, die als hoofdverdachte wordt gezien, geen eerlijk proces zal krijgen en vindt verder ook dat de veiligheidsmaatregelen overtrokken zijn. De adviseur ziet geen enkel reden waarom het proces niet eerlijk zou verlopen. “Tot op heden, en dat is al zeven jaren, heeft hij toch een eerlijk proces gehad”. Spong verwijst in dit kader ook naar participatie van de advocaten van Bouterse bij verhoor van getuigen en het aantekenen van het bezwaarschrift tegen de kennisgeving van het OM voor verdere vervolging. “Hij heeft tot nu toe een eerlijk en fantastisch proces naar internationale maatstaven.” Deze internationale maatstaven voorzien onder meer dat hij als mens gebruik maakt van zijn recht om bezwaar aan te tekenen tegen zijn vervolging.

Voor wat de veiligheidsmaatregelen betreft zegt Spong dat deze internationaal gangbaar zijn omdat ook de “verdachten beschermd” moeten worden om “ongestoord” in de rechtszaal hun zegje te kunnen doen. Op de vraag als hij het OM heeft geadviseerd buitenlandse assistentie te vragen, zegt Spong dat hij gegeven adviezen niet publiekelijk kenbaar maakt.

Verwijzend naar de amnestieverlening in 1993 vindt NDP-fractieleider Kenneth Moenne dat de politiek reeds toen ingegrepen heeft in gebeurtenissen die in de militaire periode hebben plaatsgevonden. De 8 Decembermoorden kunnen volgens hem niet los gezien worden van de naar wat hij noemt de “politieke en militaire” gebeurtenissen toen. “Wij zijn het er niet mee eens dat 8 December alleen een strafrechtelijke case is. Alles had verband met de politieke en militaire situatie van toen en is zeker gerelateerd aan de contra coup van Rambocus”.

NDP is samen met juristen bezig te discussiëren over een mogelijk wetsontwerp voor amnestieverlening aan alle gebeurtenissen die tussen 1980 en 1987 hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt het standpunt van de parlementsvoorzitter over het houden van een referendum over de amnestie-issue ook meegenomen. Ook over het standpunt van de NDP inzake een waarheidscommissie buigt men zich. Volgens Moenne zal binnen twee tot drie weken duidelijk zijn welke koers de fractie in het parlement met deze kwestie zal opgaan.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,17-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics