Nickerie.Net, donderdag 19 april 2007


Eric Rudge: ‘Amnestievoorstel NDP passeert Inter-Amerikaans rechtssysteem niet’

Eric Mahabier, 18/04/2007

Paramaribo - De formulering die de Nationale Democratische Partij (NDP) in het initiatiefvoorstel tot wijziging van de ‘Amnestiewet 1989’ gebruikt, zal de internationale toetsing door het Inter- Amerikaanse Mensenrechtencommissie heel moeilijk passeren. Het initiatiefvoorstel is niet in overeenstemming met dit rechtssysteem, omdat het “carte blanche” geeft aan alle onwettige handelingen die vanaf 1 januari 1980 tot 1992 zijn gepleegd.

Nationaal kan het voorstel worden goedgekeurd, maar het Inter-Amerikaans rechtssysteem stelt “zeker grove mensenrechten schendingen” niet boven wet en recht. Dit is de mening van Eric Rudge, docent Internationaal Publiekrecht met als specialisatie Mensenrechten. Volgens het initiatiefvoorstel wordt aan een ieder amnestie verleend die in de periode 1 januari 1980 tot en met 19 augustus 1992 “een strafbaar feit hebben begaan in verband met de ingreep op 25 februari 1980 en alle daarna volgende pogingen tot omverwerping van het toenmalig wettig gezag”.

Amnestie is geen nieuw fenomeen echter wordt er geen “blank amnestie” verleend door de mensenrechtencommissie. Volgens Rudge kan met deze formulering elke grote of kleine handeling uit deze periode worden gerelateerd aan omverwerping van het wettig gezag. Verwijzend naar Argentinië en Chili zegt hij dat vanwege soortgelijke zaken daar amnestieregelingen door het Inter- Amerikaans hof afgewezen zijn en militaire leiders, die een rol tijdens de oorlog hebben gehad, ondanks hun hoge leeftijd toch worden vervolgd. De docent zegt dat het van de “politieke rijpheid” van Suriname afhangt al dan niet door te gaan met vervolging en berechting of amnestieverlening aan de verdachten van de 8 Decembermoorden.

NDP-fractieleider Kenneth Moenne, die het initiatiefvoorstel heeft ingediend, zegt dat hij bewijzen heeft dat ook in de periode tussen 1985 en 1992, toen ook amnestie is verleend, er ernstige mensenrechtenschendingen zijn gepleegd. Hij benadrukt dat het initiatiefvoorstel niet voor oud legerleider Desi Bouterse is bedoeld, maar “voor gebeurtenissen in die periode”. Uit de memorie van toelichting van de Amnestiewet 1989 blijkt echter dat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan het begaan van een misdrijf tegen de menselijkheid, “in de betekenis die dit in het internationaal recht heeft,” uitgesloten worden van amnestie. Volgens NDP-assembleelid Robby Malhoe kunnen bij de behandeling van het initiatiefvoorstel naderhand amendementen worden gepleegd als uit de discussies blijkt dat het een en ander schort aan het voorstel.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,18-04-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics