Nickerie.Net, maandag 23 april 2007


Shell en Nuon tonen lef met 36 windturbines op volle zee voor de kust van Nederland

Egmond (Nederland) - Prins Willem Alexander  stelde op 18 april (2007) het windpark voor de kust bij Egmond in gebruik. Het is een project om van te leren. Of Nederland zijn doel haalt, 6000 megawatt wind op zee in 2020, is echter onzeker. Het is een opvallend staaltje techniek, het windpark van Shell en Nuon uit de kust bij Egmond dat vandaag door kroonprins Willem- Alexander officieel in bedrijf wordt gesteld. Het park, het eerste dat in Nederland offshore is gebouwd, telt 36 windturbines van 70 meter hoog en beslaat 27 km2.

De windmolens van NoordzeeWind zijn met palen van 40 meter lang in de zeebodem gedreven.

Sinds eind vorig jaar levert Egmond stroom voor honderdduizend huishoudens. De molens staan op 10 à 18 kilometer uit de kust en zijn bij goed weer met het blote oog zichtbaar vanaf het strand bij Egmond. Drie stroomkabels, die van de molens naar het transformatorstation op het Corus-terrein lopen, worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Het consortium, dat 200 miljoen euro investeerde in het windpark, had toestemming de turbines zelfs op 8 kilometer uit de kust te bouwen.

De Deense turbines, met hun vermogen van 3 megawatt, behoren tot de grootste ter wereld en zijn ontworpen voor de ruige omstandigheden op zee: niet voor niets wordt uitvoerig bestudeerd hoe het materieel zich houdt onder invloed van zout, zware golfslag en harde wind. Deze kennis is interessant voor nieuwe investeerders.

’Egmond’ geldt als demonstratieproject, waarbij ook onderzoek wordt verricht naar vogels, vissen en het bodemleven. Het was de overheid die in 2002 de concessie voor Egmond toewees aan NoordzeeWind, het consortium van oliemaatschappij Shell en energiebedrijf Nuon, waarna een lange reeks vergunningsprocedures moest worden doorlopen en het verzet van milieuorganisaties getrotseerd. Het definitieve investeringsbesluit werd in 2005 genomen: de overheid kende NoordzeeWind een subsidie toe van 27 miljoen euro en voor tien jaar 9,7 eurocent per kilowattuur.

Nederland streeft naar 6000 megawatt windenergie op zee in 2020, maar investeerders laten het afweten omdat het vergunningenbeleid onduidelijk is en de subsidiekraan dicht is. Uit de kust van IJmuiden, onzichtbaar vanaf het strand, verrijst nu het enige andere park, Q7, waarvoor een vergunning is verleend.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Trouw

,18-04-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics