Nickerie.Net, vrijdag 20 april 2007


Stanley Marica: ‘Strafrechtelijk proces 8 decembermoorden onafwendbaar’

Fenny Zandgrond, 19/04/2007

Paramaribo - Acties voor amnestie aan de daders in de 8 Decembermoorden, evenals de wijziging van de Amnestiewet om het strafproces te stuiten, zijn zinloos. Deze debatten zouden moeten worden uitgesteld tot na het oordeel van de rechter. Advocaat Stanley Marica zegt dat nu het Openbaar Ministerie (OM) de vervolging heeft ingezet, een strafrechtelijk proces in deze zaak onafwendbaar is. Amnestie in dit stadium is niet meer mogelijk; slechts een referendum zou verandering kunnen brengen in de ingezette koers.

Deze volksuitspraak moet voorafgaand aan het oordeel van de rechter worden gehouden. Mogelijke amnestie kan volgen na berechting. Het instellen van een parlementaire commissie om wijziging te brengen in de Amnestiewet opdat ook de 8 Decembermoorden worden kwijtgescholden, "is bemoeienis van De Nationale Assemblee in een zaak die bij de vervolging ligt”. Marica wijst erop dat deze actie van het parlement een schending is van de Grondwet. Hij verwijst naar artikel 133 lid 3 waarin is bepaald dat elke bemoeienis bij strafzaken die bij de opsporing, vervolging en rechter aanhangig zijn gemaakt, verboden is . "We zoeken meer problemen nu, omdat we in een eerder stadium een standpunt hadden moeten innemen. We zijn altijd traag en laat met ons handelen. Typisch Surinaams".

Voorstanders van amnestie hadden jaren geleden al bij het OM moeten aankloppen. Deze had de bevoegdheid het opportuniteitsbeginsel toe te passen en de zaak te seponeren. Dit stadium is voorbij en nu gaat de behandeling in de rechtszaal verder. Debatten over mogelijke amnestie zijn verder nodeloos. Een referendum kan redding brengen, maar "de vraag is: of het niet weer uitkomt op bemoeienis". "In wezen is er niets meer te doen aan de behandeling bij de rechter."

 Volgens NDP-fractieleider Kenneth Moenne staat de behandeling van de Amnestiewet los van het strafproces. Het besluit van het parlement zal wel van invloed zijn op de rechtelijke gang. Moenne vindt dat als de wet eenmaal is aangekondigd, daarmee de vervolging van daders is afgedaan. De NDP wil met het wetsvoorstel het pad van waarheidsvinding en amnestie inzetten. De wet is een concept dat uiteindelijk moet resulteren in een definitie voor amnestieverlening. Moenne verwacht in de parlementaire discussie inzichten die ertoe leiden dat het wetsproduct de gestelde doelen haalt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,19-04-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics