Nickerie.Net, vrijdag 20 april 2007


Assembleeleden vragen regering aandacht voor rijstsector
Geplaatst: 20/04/2007

Paramaribo -  ‘De regering heeft nagelaten adequate maatregelen te treffen om de negatieve effecten waaronder de drastische prijsverhogingen voor de rijstverbouwers op te vangen. De nodige onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de infrastructuur worden niet adequaat en planmatig uitgevoerd. Het handelen van de overheid in deze kan worden gekwalificeerd als louter ‘brandjes blussen.’ Door dit wanbeleid is een belangrijk deel van de boeren in een enorm moeilijke situatie komen te verkeren.’ Deze zijn slechts enkele van de zaken die zijn aangehaald in een interpellatievoorstel, aangeboden door de assembleeleden Rabin Parmessar, Rashied Doekhie, Soedeschand Jairam, Remi Tarnadi en Robby Malhoe aan het parlement, gisteren.

 Bovengenoemde assembleeleden zijn het er unaniem mee eens dat het grote belang van continuïteit en verdere ontwikkeling van eigen lokale ondernemers voor de economische ontwikkeling, onder ogen gezien moet worden. Echter, de rijstboeren missen een dergelijke houding vanuit de zijde van de overheid. Het belang van behoud en bevordering van productieve en duurzame werkgelegenheid is één van de voorwaarden voor een stabiele economie. Ook het op een verantwoorde wijze veilig stellen van de voedselvoorziening voor de Surinaamse bevolking, een evenwichtig en aan de tijd aangepast agrarisch beleid en het tegengaan van de toename van armoede zijn allemaal zaken waar de regering absoluut geen acht op slaat, voegen de assembleeleden eraan toe.

 Zij herinneren de regering eraan dat het noodzakelijk is dat het boerenbestand in stand wordt gehouden. Het is dus urgent dat zij met reële maatregelen komt om de getroffen boeren te ondersteunen. Als gevolg van de hevige regenval van de afgelopen periode hebben de gewassen enorme schade opgelopen. De assembleeleden vragen verder om opheldering dat de regering op de meest korte termijn aangeeft welke investeringen gepleegd worden om de sector structureel tegemoet te komen. Ook dient de regering op de meest korte termijn heel duidelijk bekend te maken hoe zij de extra gemaakte kosten en de geleden schade van de boeren zal compenseren. Deze worden geraamd op ongeveer SRD 10 per baal. De assembleeleden namen beslist geen blad voor hun mond en voegden er aan toe dat het beslist niet gepast is dat de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij doet overkomen alsof de thans ontstane situatie meevalt.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,20-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics