Nickerie.Net, maandag 23 april 2007


ECD sluit winkels in Nickerie

Beta Debidien en Asha Chaturi, 23/04/2007

NIEUW-NICKERIE - De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft het afgelopen weekeind, bij controlewerkzaamheden, zes winkels gesloten. De winkeliers hebben zich volgens de ECD schuldig gemaakt aan economische delicten. Het gaat onder meer om niet-geijkte weegwerktuigen, ondergewicht van voorverpakte goederen en het niet hebben van vergunningen voor de verkoop van gedistilleerd.

“Bij tenminste één van de winkels was de situatie van dien aard, dat de eigenaar voorgeleid moest worden”, zegt de persdienst van het ministerie van HI. Volgens gewestelijke politiecommandant, Kenneth Bruining, is een zekere NH, directeur-eigenaar van een supermarkt, in verzekering gesteld wegens valsheid in geschrifte. De ondernemer liet zijn personeelsleden de vervaldata van de goederen vervalsen en de goederen normaal doorverkopen aan de consument. Ook deed deze winkelier aan prijsopdrijving, hij verkocht goederen met ondergewicht en zonder prijsaanduiding. Volgens de HI-persdienst gaf de winkelier in eerste instantie aan niet op de hoogte te zijn van de zelfgeplaatste vervaldata en zou hij dit bij zijn personeel natrekken. Bij verdere controle stuitte de ECD op nog meer goederen met dezelfde vervalste vervaldatum. Onder druk van de ECD en na dreiging met de politie haalde de eigenaar de stempel tevoorschijn waarmee deze overtreding werd gepleegd.

“Als wij betalen voor een product, dienen wij de tegenwaarde ervan te krijgen. Ik vind het heel erg dat wij vaker de dupe worden van vervallen producten die nog door de handelaren worden verkocht”, vertelt de 27-jarige Seema Bahadoer. “Wij kunnen niet altijd de vervaldata lezen en soms gaan ook kinderen naar de winkel”, zegt ze emotioneel. Dat er nu maatregelen getroffen worden stelt de 44-jarige Ronny zeer op prijs. “Alleen hoop ik dat de controle altijd zal plaatsvinden”, aldus Ronny. Zijn wens kan in vervulling gaan wanneer HI-minister Clifford Marica werkelijk overgaat tot het opzetten van een dependance van de ECD in Nickerie. De dienst wil namelijk zoveel mogelijk winkels in Nickerie aandoen, zodat tegen elk economisch delict kan worden opgetreden en de consument beschermd kan worden.

“De noodzaak voor een dependance van de controledienst, doet zich nu reeds gevoelen in het westen van het land”, zei Marica afgelopen weekeind tijdens een werkbezoek in Nickerie. Ook het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is alert. Volgens Antonius Winter, hoofd van bureau in Nickerie, is een van de winkeliers vaker gewaarschuwd voor het verkopen van vervallen producten. “Het leek erop dat hij zich niet stoorde aan de waarschuwingen,” zegt Winter, die recentelijk alle winkels in het oosten tot Wageningen voor een controlebezoek heeft aangedaan. Vanaf vandaag begint de controle in het westen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,23-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics