Nickerie.Net, zaterdag 28 april 2007


Raghoebarsing vraagt eerlijke handel in rijst

Jan de Deken, 27/04/2007

Paramaribo - “Vermits een eerlijke liberalisering, kan Suriname meer toegang krijgen tot de Europese rijstmarkt. Nu zien we dat andere landen een voorkeursbehandeling krijgen.” Dat zei minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij Kermechend Raghoebarsing gisteren op de jaarlijkse vergadering van de Joint Working Party (JWP) on Rice.

Vertegenwoordigers van Suriname, Guyana en de Europese Unie praatten over de toekomstige ondersteuning aan de Caribische rijstsector door de EU. De samenwerking staat beschreven in de in 2000 ondertekende Overeenkomst van Cotonou. Daarin belooft de EU een vrije handel onder begeleiding, wat inhoudt dat de opening van de Europese markt gepaard moet gaan met ondersteuning om de infrastructuur voor productie en handel in ACS-landen (Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan) te verbeteren.

“De gemaakte afspraken worden echter niet altijd nagekomen”, zegt Raghoebarsing. “Suriname en Guyana moeten meer in het overleg betrokken worden. Als de vrije handel eerlijk gebeurt en concurrentie niet langer gebaseerd is op de subsidiëringscapaciteit van een land, dan pas opent de vrije markt mogelijkheden voor Suriname.” De minister is niet bang van een vrije markt, maar herinnert eraan dat niet de liberalisering, maar ontwikkeling het uiteindelijke doel moet zijn. Daarom moet Suriname dezelfde kansen krijgen tot de Europese markt toe te treden als andere landen. “Maar dat is niet vanzelfsprekend”, zegt Leendert CH Doerga van de Surinaamse ambassade in Brussel. “Wij kunnen niet concurreren met de zwaar gesubsidieerde rijst uit de VS, Spanje en Italië. Daarom moet er eerst een transitie periode komen van minimum vijf jaar. Tijdens die periode kan de Europese Unie ons fondsen verstrekken om onze rijsteconomie concurrerend te maken.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,25-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics