Nickerie.Net, zaterdag 28 april 2007


Backtrackroute blijft arena van malafide praktijken
Geplaatst: 26/04/2007

Nickerie -  De werkgroep die belast is met de uitvoering van een nieuw Vreemdelingenbeleid, vertoefde dinsdag in Nickerie. De werkgroep onder leiding van Danny Lo Fo Sang heeft een nieuw vreemdelingenbeleid geconcipieerd. Gezien de globalisatie en verdragen die Suriname mede ondertekend heeft, is het wenselijk het vreemdelingenbeleid te doorgronden en aan te passen. De backtrackroute valt ook binnen dit onderdeel. Danny Lo Fo Sang gaf aan dat deze route binnen niet al te lange tijd gelegaliseerd zal worden. Het ligt zeker in de bedoeling om de autoriteiten en instanties die moeten assisteren bij de ordening van de backtrackroute dit jaar nog te faciliteren op het Corantijnstrand. Ondertussen blijft de backtrackroute een arena voor illegaal goederen - en personenvervoer van beide zijden.

Een zakenman die vaak richting Guyana reist, gaf DBS mee dat Surinamers enorm lijden als zij vanuit Guyana moeten afreizen en de boot geen volle vracht heeft. Zij zijn dan genoodzaakt om de nacht daar door te brengen, met alle risico’s van dien. Pas als men bereid is een charter van G$ 12.000 neer te tellen wordt de overzetting gedaan, gaf de ondernemer aan, die het ook enkele malen aan de lijve heeft gevoeld. De ondernemer vraagt zich ook af welke instanties de backtrackprijs bepalen en op grond waarvan. Voor zover hem bekend is, wordt de prijs vaak lucratief vanuit de Surinaamse zijde zelf bepaald door de boothouders,t terwijl de oversteek vanuit Guyana constant is en dus oneerlijk is.DBS heeft ook informatie kunnen inwinnen dat er behoorlijk wat groenten en vis van en naar Guyana wordt gesmokkeld.

 Surinaamse garnalen worden daar voor een hogere prijs aan de man gebracht. Reden genoeg voor vissers om hun vangst in Guyana van de hand te doen. Voorts is ook bekend geworden dat er tijdens het ananasseizoen ook veel van deze gewilde vruchtsoort richting Nickerie wordt binnengesmokkeld. Veel illegale “hit & run” taxichauffeurs zoeken elke dag hun inkomen aan het Corantijnstrand. Al bij al blijft de backtrackroute een grote arena van malafide praktijken totdat er een goede regulering komt. De wetsdienaren doen hun uiterste best om negativiteit te voorkomen, maar deze is toch niet zo waterdicht voor zo een groot grensgebied.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,25-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics