Nickerie.Net, zaterdag 28 april 2007


Binnenkort uitspraak over zeegrensconflict Suriname en Guyana

Bert Wilkinson

GEORGETOWN, 26 april (IPS) - Een internationaal tribunaal maakt binnenkort een einde aan de ruzie over de zeegrens tussen Suriname en Guyana. De uitspraak kan belangrijke financiële gevolgen hebben, als vermoedens over aanzienlijke olie- en gasvoorraden in de zee blijken te kloppen. Binnen een paar maanden spreekt het Internationale VN- Tribunaal voor het Recht van de Zee zich uit over de vraag waar precies de territoriale wateren van Guyana eindigen en die van Suriname beginnen. Zodra die grens bekend is, kunnen oliebedrijven gaan boren.

De claims van beide landen op hetzelfde deel van de zee, zorgden in 2000 voor een diplomatieke ruzie. Surinaamse gevechtsschepen belaagden in juni van dat jaar een booreiland dat gebruikt werd om onderzoek te doen naar olie- en gasvoorraden. Het incident was dieptepunt in de relaties tussen de twee lidstaten van de Caribische Gemeenschap (Caricom). Suriname beweerde dat het boorplatform, dat gehuurd werd door CGX Energy Inc. uit Toronto, zich in Surinaamse wateren bevond. CGX Energy had echter een vergunning gekregen van Guyana, dat op zijn beurt het leger dreigde in te zetten tegen Suriname. Een interventie door Caricom voorkwam wat volgens sommigen een dure en ‘lachwekkende’ oorlog zou zijn geworden, aangezien het leger van beide landen niet meer dan 4.000 militairen telt. Samen hebben ze niet meer dan een dozijn vliegtuigen en zeevloten van niet meer dan tien schepen.

In plaats van de olie- en gasrijkdom samen te ontwikkelen en delen, hebben de landen ervoor gekozen om de confrontatie aan te gaan over de exacte zeegrens. Met als gevolg dat grote oliebedrijven afzien van investeringen, zeggen analisten.

Suriname stuitte in de jaren zeventig, tijdens een zoektocht naar drinkwater, op olievoorraden in het westelijke kustgebied. Buurland Guyana had minder geluk, mede als gevolg van de van oliebedrijven om te boren in wateren die het voorwerp vormen van een grensgeschil.

Het VN-Tribunaal moet voor eens en voor altijd duidelijkheid scheppen over de zeegrens. Dat maakt tevens de weg vrij voor miljoeneninvesteringen van oliemaatschappijen, die een grote invloed kunnen hebben op de economie van de landen. Guyana en Suriname hebben samen een bevolking van 1,2 miljoen op een oppervlak dat dubbel zo groot is als Groot-Brittannië. Daarmee behoren ze tot de meest dunbevolkte landen ter wereld.

Volgens het Amerikaanse Geological Survey (USGS) heeft de regio een grote olierijkdom die de afhankelijkheid van de VS van Venezuela kan verkleinen. De voorspellingen van USGS trokken al kleine, tot nu toe vrij onbekende bedrijven als CGX aan. CGX investeerde meer dan zeven miljoen dollar in twee weinig succesvolle pogingen het ‘zwarte goud’ bloot te leggen. IPS (JS/MC)(EINDE/2007)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / IPS

,25-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics