Nickerie.Net, zaterdag 28 april 2007


Agrosector heeft potentie, maar moet af van teveel gif

Martin Redjodikromo, 28/04/2007

Paramaribo - Surinaams fabrikaat bestaat nog, producten die met heel weinig buitenlandse componenten aan de consument worden verkocht. En ze zijn gezond ook nog. De ‘Agro/Made in Suriname’ beurs wordt dan ook niet voor niets voor de negende keer georganiseerd door de Kamer van Koophandel & Fabrieken in Suriname. Gisteren vond de opening plaats op het KKF-beursterrein.

Volgens Minister Kermechand Ragoebarsing van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) is tijdens een bespreking met de tuinbouwsector duidelijk gemaakt dat er nog te veel residuen van gifstoffen achterblijven op exportgroente en -fruit naar de EU. “Met de verscherpte regels van de EU kan het zo zijn dat die exportwaarde van de agrosector gevaar loopt,” zei de minister bij de opening van de beurs. Volgens hem zijn er nieuwe landbouwmethoden en -middelen die waarschijnlijk duurder zijn, maar veel veiliger dan voorheen. “En als ze in de exportgroente zitten, betekent het dat ze ook zitten in onze boulanger en kouseband!”

Een standhouder voedt de koeien die tentoongesteld worden bij de negende Agro/Made in Suriname beurs, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname, op het Beursterrein aan de Benjaminstraat. Tot en met 1 mei kunnen bezoekers zien wat Suriname op agrarisch gebied te bieden heeft.

Mensen willen, volgens hem, niet gemakkelijk afstappen van de traditionele manier van landbouwen. “Mijn grootvader heeft het gebruik, mijn vader ook, wie ben jij die net van school komt, om mij uit te komen leggen, wat goed is en wat niet,” is de eerste reactie die de LVV-medewerkers krijgen, wanneer zij landbouwers op de vernieuwde methoden en middelen wijzen. De LVV-minister benadrukt dat inzet van kennis wel significant zal leiden tot efficiëntere productie en meer opbrengsten.

KKF voorzitter Robert Ameerali is nog steeds kritisch over het beleid, omdat de regering op bepaalde punten van het beleid niet zo gauw met oplossingsmodellen komt. “Zelfs de kleinste bespreking die we moeten voeren met beleidsmakers gaat zo moeilijk.” Minister Clifford Marica van Handel en Industrie wil de sector juist een hart onder de riem steken, omdat in de geďndustrialiseerde landen mensen het platteland verlaten voor een baan binnen de high-tech industrie. “Voor ons betekent het dat we juist meer voedsel moeten gaan produceren, want we hebben zoveel vruchtbaar land.” Contrasterend hierbij is, dat juist de traditionele landbouwgebieden in het district Wanica worden verkaveld voor woningbouwprojecten.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,25-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics