Nickerie.Net, zaterdag 28 april 2007


Algehele ban verboden landbouwgif nadert

Ivan Cairo, 27/04/2007

Paramaribo - Bezit en gebruik van landbouwchemicaliën, die niet langer geďmporteerd mogen worden, gaan ook in de ban. Voorlopig mogen voorraden die nog bij de handel liggen, nog verkocht en gebruikt worden. Wanneer het algeheel verbod ingaat, kan landbouwminister Kermechend Raghoebarsing nog niet aangeven. Aan de Ware Tijd zegt hij, dat de wetgeving op dit stuk momenteel wordt geformuleerd. “Straks wordt ook het gebruik en bezit van de chemicaliën die niet meer geďmporteerd mogen worden, totaal verboden”, benadrukt de bewindsman.

Om financiële schade voor handelaars te voorkomen, is gekozen voor een “uitfaseringsperiode”. Hoe lang deze uitfasering zal duren, is onduidelijk, terwijl ook nog niet duidelijk is bezit na inwerkingtreding van het algeheel strafbaar wordt gesteld. “Alle gif is slecht, ook de bestaande vormen; ze zijn soms heel agressief, het afbraakproces is lang en er kunnen problemen ontstaan bij slecht gebruik”.

Raghoebarsing merkt op dat naarmate de ontwikkeling voortschrijdt, steeds ‘veiliger’ landbouwgif wordt ontdekt en oudere vormen verboden worden. Op dit stuk heeft Suriname zich ook te houden aan de Rotterdam Conventie. Deze conventie reguleert de handel in gevaarlijke substanties. Al bij de goedkeuring van de conventie in september 1998 en inwerkingtreding in 2004 is een lijst uitgevaardigd van 41 chemische stoffen die zeer gevaarlijk, giftig en schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.

LVV heeft eerder deze maand een aantal landbouwchemicaliën in de ban gedaan om de voedselveiligheid te verhogen. De import van een aantal bestrijdingsmiddelen zoals Furadan, Carbofuran en Caribo is alvast beperkt. Het gaat om producten die de actieve stoffen carbofuran, endosulfan en methamidophos bevatten, die niet meer ingevoerd mogen worden.

Minister Raghoebarsing deelt mee dat binnenkort ook gerichte acties gevoerd zullen worden wat betreft voorlichting en etikettering voor landbouwchemicaliën. Instructies en gebruiksaanwijzingen zullen niet alleen in het Engels, Nederlands of Sranan moeten staan. Daar een belangrijk deel van de landarbeiders uit Haďtiaanse immigranten bestaat wordt overwogen gebruiksaanwijzingen in een voor deze groep verstaanbare taal verplicht te stellen. Ook zal meer met pictogrammen gewerkt dienen te worden omdat veel boeren niet kunnen lezen. Aan de wettelijke regelingen wat betreft etikettering wordt nog gewerkt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,25-04-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics