Nickerie.Net, donderdag 03 mei 2007


LVV voert onrechtmatige beheersdaden eerste Stalweide
Geplaatst: 02/05/2007

Nickerie -  Het bestuur van de Vereniging van Veehouders Corantijn en van Drimmelen polder Nickerie, VVN, is ernstig misnoegd dat de overheid c.q het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bezig is in de eerste Stalweide te verkavelen en huizen te bouwen. Het bestuur wijst het ministerie erop dat de eerste Stalweide bij resolutie van 1939 aan de Vereniging van Veehouders is toegewezen.

 Het bestuur heeft onderzoek verricht en is tot de slotsom gekomen dat het ministerie van LVV thans bezig is een 3 -tal woningen te bouwen op bedoeld terrein zonder toestemming van het wettig bestuur. Dit is in strijd met de statuten van de vereniging. Het bestuur wenst met onmiddellijke ingang stopzetting van alle werkzaamheden en dat het ministerie in overleg treedt met het bestuur. De VVN zal, als zulks niet geschiedt, genoodzaakt zijn om juridische stappen te ondernemen. Het zij vermeld dat de kortgedingrechter een vonnis heeft uitgesproken dat noch derden en de overheid het bestuur mag hinderen zijn werkzaamheden uit te voeren.

Humphrey Dundas

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suirname

,02-05-2007

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics