Nickerie.Net, dinsdag 08 mei 2007


Bewoners Waldeck willen niet meer onder water lopen en dreigen met harde acties

Richenel Small

 

Nieuw Nickerie – Buurtbewoners van Waldeck zijn niet te spreken over het feit hun woongebieden regelmatig onder water lopen als gevolg van een defecte sluis en ze beraden zich nu om tot harde acties over te gaan. Wat die acties zullen inhouden, wilden de bewoners nog niet prijsgeven. Kapil Thakoer volstond tegenover de pers met de woorden dat elders in Suriname wordt gebarricadeerd en dat er in Nickerie grotere machines zijn.

 

De sluis die het vaker begeeft, waardoor een groot deel van het gebied te Waldeck onder water komt te liggen. De sluis die het vaker begeeft, waardoor een groot deel van het gebied te Waldeck onder water komt te liggen.

 

Al jaren kampen zij met dit probleem, waarbij de deuren van de bedoelde sluis het om de haverklap begeven. Ondernemer K. Soekhoe wond zich erg op over de volgens hem ondeskundigheid van de verantwoordelijken van de sluis. “Wij zijn het wachten beu en zijn niet van plan nog een keer te verzuipen”, stellen de gedupeerden wanhopig in een communiqué.

 

Wikaash Girdharie, die ook als woordvoerder van de ontevredenen optreedt, zegt dat de bewoners alle legale wegen te hebben bewandeld. Volgens hem is er vooral de laatste vijf jaar intensief contact met de overheid. “Kennelijk helpt praten en schrijven niet”, waardoor harde acties niet worden uitgesloten.

 

Thakoer struikelt over het feit dat de materiele en de immateriële schade die bewoners al langer dan 20 jaar lijden niet in geld is uit te drukken. Sommige kleine ondernemingen in de pluimvee en tuinbouwsector zijn volgens hen failliet gegaan. Nu de grote regentijd is aangebroken en de lozingen vol zijn met regenwater, maken zij zich zorgen als de sluisdeuren het weer gaan begeven.”Ik verwacht dan dat ons woongebied meer dan een meter onder water zullen komen te liggen” zegt Thakoer aan TIMES.

 

Khettarpal Soekhoe vindt dat de sluis ondeugdelijk is en hij is het wachten op een oplossing beu en dreigt met harde acties.  Dit kan niet uitgesloten worden, gezien het feit dat de laatste keer het water reeds op kniehoogte kwam. Bij die overstroming had districts-commissaris Bhagwatpersad Shankar toen een structurele oplossing beloofd en wel binnen zes weken. Ook de interventie van de minister van Regionale Ontwikkeling(RO), Michel Felisi, heeft niet het gewenste resultaat geleverd. De bewindsman heeft toen aan de buurtbewoners laten weten dat de begroting was ingediend en dat ook Vice President Ramdien Sardjoe van het een en ander op de hoogte was gebracht.

 

Na ruim vier maanden is er niets van terechtgekomen. “Waarom wordt het geld niet vrijgemaakt?” vragen de getroffenen zich af. Thakoer merkt op dat "het gaat om een bedrag van ongeveer 80 duizend Surinaamse dollars, een bedrag dat niet veel verschilt van de uitgaven die een reeds afgetreden minister gedaan heeft om haar verjaardag te vieren uit staatsmiddelen".

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,07-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics