Nickerie.Net, dinsdag 08 mei 2007


Uitslag grensgeschil Guyana niet vóór augustus

Paramaribo - De uitslag in het maritiem geschil tussen Suriname en Guyana wordt niet eerder dan augustus aanstaande bekendgemaakt. Dat heeft de arbitragecommissie van het Internationaal Tribunaal voor de Rechten van de Zee (ITLOS) van de Verenigde Naties onlangs aan de regering meegedeeld.

Aanvankelijk was partijen voorgehouden dat de uitspraak na zes maanden, dus in juni zou zijn, verklaart Hans Lim A Po, co-agent van de regering in deze zaak tegenover de krant. Samen met minister Lygia Kraag-Keteldijk en internationale deskundigen verdedigde hij Surinames claim op het door Guyana betwiste maritiem grensgebied.

Het is niet ongebruikelijk, zegt Lim A Po, dat de uitspraak in geschillen die voor het tribunaal liggen, naar een later tijdstip wordt verschoven. “Dit is geen voorteken van iets, of dat we ons ongerust moeten maken”, zegt hij geruststellend. Verschuivingen zijn normaal vanwege de enorme werkdruk waarmee de leden van het tribunaal kampen, omdat ze betrokken zijn bij het oplossen van meerdere geschillen tegelijk. Lim A Po verwacht dat de uitslag schriftelijk aan de regeringen van Suriname en Guyana zal worden bekendgemaakt. Het is niet gebruikelijk dat daarvoor weer een zitting wordt gehouden.

Tijdens een persconferentie donderdag in Georgetown, maakte Guyana's minister van Buitenlandse Zaken, Rudy Insanally, eveneens bekend dat hij de uitspraak niet vóór augustus dit jaar verwacht. Volgens Insanally zouden 'praktische procedurele zaken' die de arbitragecommissie nog moest afronden de oorzaak zijn van de vertraging.

Guyana is gebrand op een voor hem positieve uitspraak, omdat zo toegang wordt verkregen tot het zeegebied dat mogelijk enorme hoeveelheden aardolie en gas bevat. Volgens de United States Geological Survey zou zich in het Suriname-Guyanabassin meer dan 500 miljoen vaten aardolie bevinden.

Illegale pogingen van Georgetown om in 2000 proefboringen in het gebied te laten verrichten door het Canadese CGX Energy, werden gedwarsboomd door de toenmalige regering van Jules Wijdenbosch. De regering stuurde de marine op de aangerukte olieboortoren af en sommeerde die om uit Surinames wateren te vertrekken of voor de consequenties in te staan. Bilaterale pogingen om deze zaak op een voor beide landen aanvaardbare wijze op te lossen alsook bemiddeling van de Caricom faalden, waarna Guyana deze kwestie in februari 2004 aan de ITLOS voorlegde voor een definitieve uitspraak over de zeegrens.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,07-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics