Nickerie.Net, dinsdag 08 mei 2007


OW wil structurele aanpak Oost-Westverbinding

Paramaribo - Het ministerie van Openbare Werken (OW) wil een structurele aanpak van het gedeelte van de Oost- Westverbinding tussen Drie Sprong te Groningen en de Coppenamebrug in het district Saramacca. Dat deel van de weg over een lengte van ongeveer 40 kilometer bevindt zich in zeer slechte staat en zorgt vaker voor ongerief voor auto- en vrachtwagenbestuurders die de route Nickerie - Paramaribo onderhouden.

Door de huidige situatie blijven de mensen zeker een uur langer rijden op dat deel van de weg. Minister Ganeshkoemar Kandhai zegt dat zijn ministerie al een tijdje bezig is dat deel van de weg begaanbaar te houden door de gaten op te vullen. “Een tegenslag is dat tijdens regenweer de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, waardoor wij genoodzaakt zijn even te wachten op goed weer om de weg in een redelijke staat te krijgen” zei de bewindsman. Volgens hem wordt er ook gewerkt naar een structurele oplossing, omdat de technische levensduur van de weg al verstreken is. Het ministerie is bezig te kijken wat de mogelijkheden zijn om het werk uit te voeren met donor financiering. “Als dat niet lukt, zal uitgekeken worden naar lokale aannemers die het project willen mede financieren.”

In het kader van het IRSA-concept, namelijk de integratie van de Zuid-Amerikaanse landen, wil de minister dat de Oost-Westverbinding van Albina tot South Drain goed wordt aangepakt. Er is er een studie gaande om ook dat deel van de Oost-Westverbinding tussen Meerzorg en Albina te herasfalteren. “Deze studie zal ongeveer een jaar duren, waarna overgegaan zal worden tot een openbare aanbesteding van het project”, aldus minister Kandhai.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,08-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics