Nickerie.Net, maandag 14 mei 2007


Telesur investeert US$ 20 miljoen in nieuwe glasvezelkabel

Paramaribo - Telesur treft vanaf 2005 voorbereidingen voor het aanleggen van een nieuwe glasvezelkabel voor Suriname. De totale kosten liggen tussen 15 en 20 miljoen US dollar. Het gaat om een tweede internationale glasvezelzeekabel naast de bestaande Americas II. De nieuwe kabel zal een eigen landingspunt in Suriname hebben en zal via de zee direct op Surinaamse bodem aansluiting hebben op het lokale telecommunicatienetwerk. “Hiermee wordt niet alleen de capaciteit van de internationale zeeglasvezelkabel uitgebreid, maar ook de mogelijkheid gecreëerd voor een alternatieve back-up route”, legt directeur Dirk Currie uit.

Ruim een week geleden raakte de Americas II glasvezelkabel ernstig beschadigd. Het gevolg hiervan is dat onder meer het internet en internationaal telefoonverkeer ontwricht zijn. In de afgelopen vier jaar is dit de derde keer dat een breuk in deze intercontinentale kabel voor ernstige problemen zorgde in het internationaal telefoon- en internetverkeer. Telesur voert gesprekken met een consortium van investeerders en met Guyana en Frans-Guyana om ze over te halen te participeren in het goedkopere alternatief van de tweede kabel.

In 2000 stapte het bedrijf over van satellietverbinding naar kabel, omdat dit de bedrijfskosten drukte en tegelijkertijd de capaciteit van internationale toegang verruimde. “Het hebben van één landingspunt was toen het goedkoopste alternatief voor landen die op de Americas II zijn aangesloten”, verduidelijkt Currie. Het enige verschil bij het aanleggen van de nieuwe kabel, is dat alle drie landen hun eigen landingspunt zullen hebben, wat tegelijkertijd zal zorgen voor een volledige back-up.

Hoewel er nu sprake is van een overmachtsituatie, is hij zich bewust van de schade aan het imago die het bedrijf nu oploopt. Voor de doorsnee burger is het namelijk Telesur dat weer eens niet aan zijn verplichtingen voldoet. Currie benadrukt dat nog steeds gebruik wordt gemaakt van de satellietverbinding, maar dat die overwegend wordt ingezet bij overmachtsituaties. De capaciteit is tot nu toe beperkt, omdat er geen honderd-procent-back-up is. Afgelopen weekend is dit wat opgevoerd. “Het internet- en internationaal telefoonverkeer verlopen nog niet vlot, maar er is wel communicatie mogelijk.”

Op kritieken van CQ Link en Parbonet, die in de media een campagne zijn begonnen om meer abonnees aan te werven, wil de Telesur-directeur niet reageren. “Als de concurrenten gebruik willen maken van de situatie, is het hun goed recht”, is het enige dat hij kwijt wil. Telesur probeert het ongerief, dat nog zeker een week zal duren, zo goed mogelijk op te vangen.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,14-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics