Nickerie.Net, vrijdag 01 juni 2007


Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting MEDIC en SZN

Ashley Lieveld

NIEUW NICKERIE – Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN), en de stichting Medic uit Apeldoorn, Nederland, zijn de afgelopen week een samenwerking aangegaan. Hiertoe werd vrijdag, na een week van intensief onderhandelen, een memorandum of understanding (MOU) getekend. Namens het LMSZN  werd het document ondertekend door de voorzitter van het stichtingsbestuur August Lila, terwijl Ludo Wijmans, voorzitter van Medic, zijn handtekening onder het stuk plaatste.

Dokter Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis NickerieDokter Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie

In de MOU wordt aangegeven hoe de samenwerking eruit zal zien. Hierin is onder andere opgenomen dat Medic het Streekziekenhuis zal steunen op drie gebieden te weten; de voorziening van medische goederen, kennis overdracht op medisch en medisch technisch gebied en bemiddeling in de werving van medisch en paramedisch personeel.

Nadat de samenwerking tussen de twee instelling een feit was verklaarde August Lila tegenover de pers dat zowel het bestuur als de directie van het LMSZN ervan overtuigd zijn dat deze stap openingen zal creëren voor het ziekenhuis en verlichting zal brengen in de problemen die de ziekeninrichting heeft op de eerder genoemde gebieden. Ludo Wijmans noemt de week waarin de onderhandelingen gevoerd zijn, “een heel geslaagde week. Om te bewijzen dat de afspraken die gemaakt zijn niet bij loze woorden zullen blijven, besloot de vertegenwoordiging van Medic, die in Suriname vertoeft en de onderhandelingen gevoerd hebben met het LMSZN, om nadat de samenwerking beklonken was, het ziekenhuis een donatie te doen bestaande uit belangrijke medische behoeften.

Volgens Wijmans vertegenwoordigt de donatie een waarde van tienduizenden euro’s en gaat het om spullen die ook heel goed in het ziekenhuis gebruikt kunnen worden. “Wij hebben een kleine inventarisatie gedaan in de afgelopen dagen, en ik denk dat de goederen die wij aan het ziekenhuis ter beschikking stellen bestaat uit een belangrijke hoeveelheid verbandmiddelen”. Symbolisch overhandigde Wijmans een doos met spullen aan Lila die het op zijn beurt overdroeg aan de directeur van het LMSZN, Rewien Changoer. De belangrijkste goederen die het LMSZN van Medic in ontvangst mocht nemen zijn; gipsverband, beddengoed, beddenschermen, een sterilisator, een röntgen ontwikkel automaat, mobiel röntgentoestel, oogveld meetapparatuur, een röntgentoestel voor buik- en borstfoto’s en nog veel meer.

De stichting Medic bestaat dit jaar 25 jaar. De organisatie houdt zich bezig met het inzamelen van vervangen medisch apparatuur die ziekenhuizen in Nederland hebben afgestaan. Deze worden door de stichting weer bruikbaar gemaakt voor uitzending naar ontwikkelingslanden. Bij de onderhandelingen zat ook aan de algemeen secretaris van Medic, Jaap Dettingmeyer. Beide heren zeggen erg blij te zijn met de samenwerking die hun organisatie is aangegaan met het LMSZN. De samenwerking werd mede mogelijk gemaakt door de internist Manorath Doerga die sinds 2001 contacten met de organisatie onderhoud.


Redactie Nickerie.Net extra:

STICHTING MEDIC

Johannes Bosboomstraat 29

7312 LM Apeldoorn

The Netherlands

 

Tel. 055 – 355 8358

Fax. 055 – 355 8338

 

E-mail: info@medic.nl

 

Bank: ABN/AMRO (Apeldoorn) 53.16.14.794

ING (Apeldoorn) 65.33.15.538

Postbank 54.83.108

 

Kamer van Koophandel, No. 41 03 92 67

Stichting MEDIC

Medical Equipment Distribution Information Centre

Wat is Medic ?

Medic is een vrijwilligers organisatie die medische hulpgoederen en diensten helpt te verstrekken aan behoeftigen in economisch achtergebleven gebieden ongeacht ras, geloof of ideologie.

Na de oprichting door de chirurg A.J.Froeling in 1968 is Medic fors uitgegroeid tot een team van deskundigen over een breed terrein.

Wat doet Medic ?

Medic verzamelt en repareert materialen die van nut zijn in gezondheidsprojecten elders, om ze door te geven aan - meestal Nederlandse- hulporganisaties of aan particulieren.

Jaarlijks worden er zo’n 150 projecten gerealiseerd.

Op grond van de wensen uit het veld, daarbij gebruik makend van de expertise die wij in huis hebben, heeft Medic enkele eenvoudige toepassingen ontwikkeld. Zo zijn er een OK lamp, een operatie tafel en een verlosbed in productie gebracht, die onderhoudsarm zijn en waarvoor eventuele vervangende onderdelen plaatselijk voorhanden zijn. Er wordt op toegezien dat de goederen terecht komen bij de doelgroep van Medic: de behoeftige of noodlijdende bevolking.

Er worden betrekkingen onderhouden met Nederlandse- en autochtone werkers in het veld op vele plaatsen in de wereld: Afrika, Oost-Europa, Azië, en Zuid- en Midden Amerika.

Medic stelt expertise beschikbaar door specialisten op medisch en –technisch gebied als Consultants uit te zenden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Suriname Times

,14-05-2007


Ingezonden bericht door voormalige bestuursvoorzitter van SZN,  Otto. R. Dewanchand (2001-2006):

Nickerie 18 Mei 2007

Betreft: reactie op bericht SZN/Medic 12 Mei 2007

In De Ware Tijd van 12 Mei 2007 staat dat Medic tweedehandseapparatuur doneert aan ontwikkelingslanden. Verder staat dat de heren L.Wijmans en Dettingmeyer (resp.voorzitter en secretaries Medic) voor het eerst een bezoek hebben gebracht aan het SZN. Leugen, zegt de gewezen voorzitter van het SZN de heer O.Dewanchand. Bovengenoemde heren hebben een gesprek aangevraagd met het bestuur en werden op 28 Januari 2003 ontvangen (notulen van dit gesprek zijn gefiled bij het secretariat v/h SZN). Bij dat gesprek waren aanwezig: Drs.H. Li Fo Sjoe (Chirurg/voorzitter medisch staf), Drs. Otto de Greeve (gyneocoloog), en ondergetekende. Er werd toen afgesproken over terugkomst van internist M.Doerga en levering van tweedehands apparatuur aan het SZN, hetgeen gekoppeld moest worden aan de terugkeer van M.Doerga in het SZN. Onzerzijds (bestuur/medische staf) was dat afgewezen er waren genoeg redenen daartoe aanwezig. Aan de heren Wijmans en Dettingmeyer is toen kenbaar gemaakt dat het SZN geen afgedankt ziekenhuis was en wij dus geen afgedankt apparatuur/spullen wilden hebben.

Dat zij nu de ruimte hebben gehad, om op 9 mei 2007 een samenwerkingsovereenkomst te tekenen, is logisch (Doerga terug / Medic kan leveren). Ik schrijf dit, omdat deze twee heren de gemeenschap niet moeten misleiden met hun leugens.De lezers mogen weten dat voor 85% nieuw apparatuur aanwezig is in het SZN(uit het startfonds en het project mother and childcare periode 2001-2006).Het vervallen ziekenhuis van de periode 1996-2000 is tussen 2001-2006 opgebouwd tot een waardige inrichting, dankzij de toenmalige overheid, de adviseurs v/h bestuur, de specialisten die uit Paramaribo kwamen, stichting vrienden van SZN in Nederland, het total personeel van het SZN, het Catharina ziekenhuis te Eindhoven en andere donateurs.

Otto. R.Dewanchand Gewezen bestuursvoorzitter SZN periode 2001-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics