Nickerie.Net, donderdag 17 mei 2007


Optreden Guyanees leger 'onbetrouwbaar'

Ivan Cairo, 17/05/2007

Paramaribo - Onderzoek naar de schending van het Surinaams grondgebied afgelopen weekend door Guyanese militaire is gewenst en een gepast diplomatiek antwoord mag niet uitblijven. NPS-adviesraadslid John van Coblijn vindt het gedrag van het Guyanees leger "onverantwoord en onbetrouwbaar". Deze handelingen zouden onnodig de relaties tussen Suriname en Guyana kunnen vertroebelen. Guyanese legereenheden hebben zich naar verluidt het afgelopen weekeinde over de Corantijnrivier verplaatst om acties op Guyanees grondgebied langs de rivier uit te voeren. Dit wordt tegenover Radio-10 bevestigd door legerwoordvoerder kapitein Romeo Wesenhagen.

In eerste instantie heeft het Guyanese leger toestemming gevraagd om de rivier te betreden en kreeg die ook om zich over de rivier te verplaatsen. Het Nationaal Leger zou daarbij een oogje in het zeil hebben gehouden. Volgens rapportage zouden Guyanese militairen later zonder toestemming nogeens de rivier, die volledig Surinaams grondgebied is, hebben betreden. De autoriteiten zijn inmiddels hierover gerapporteerd. Ondertussen stelt Defensieminister Ivan Fernald zich pacifistisch op, stellende dat Suriname niet als “agressor” zal optreden. Een politiek signaal naar Guyana ziet hij vooralsnog niet zitten, maar het Nationaal Leger is paraat om op te treden als het moet.

Van Coblijn meent dat Georgetown opnieuw toestemming had moeten vragen, aangezien het vermoedelijk een eenmalige toestemming betrof. Hij wijst erop, dat de komende weken zowel in Suriname als in Guyana de ontwikkelingen rond de grensproblematiek tussen de twee landen "scherp in de gaten gehouden zullen worden", in verband met de op handen zijnde uitspraak van het arbitragetribunaal van de Verenigde Naties (VN) over het maritiem grensgeschil tussen de twee buurlanden.

De uitspraak komt in augustus, liet het VN Internationaal Tribunaal voor de Rechten van de Zee (ITLOS) onlangs aan beide landen weten. Guyana aast op een deel van het maritieme grensgebied, vanwege de mogelijke enorme aardolie- en gasvoorkomens daar. Vorige week uitte de Guyanese militaire commandant Godley George tegenover de krant Stabroek News reeds stoere taal door te stellen dat de Guyanese marine paraat staat om eventuele agressie vanuit Suriname de kop in te drukken, mocht de ITLOS-uitspraak in Guyana's voordeel uitvallen. Vice-president Ram Sardjoe zei in reactie daarop, dat de uitspraken van de legerofficier worden bestudeerd en dat mogelijk om opheldering bij Georgetown zal worden gevraagd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,16-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics