Nickerie.Net, vrijdag 18 mei 2007


Fred Derby ‘herrijst’ voor zesde keer

Jan de Deken, 18/05/2007

Paramaribo - In de Ballroom van hotel Torarica wordt vanavond de zesde Fred Derby lezing gehouden. Ter nagedachtenis van de in 2001 overleden politicus en vakbondsleider organiseren de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), de Progressieve Vakcentrale C-47 en de Fred Derby stichting de bijeenkomst. Met de lezing willen de organisaties inhoud geven aan de maatschappijvisie van Derby, namelijk sociaal-democratie met het Surinaams nationalisme als voornaamste fundament.

De Nederlandse oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, legt een roos op het graf van Fred Derby. Pronk is op uitnodiging van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) in Suriname. Hij is vanavond één van de inleiders van de Fred Derby-lezing. Derby’s weduwe Doreen Derby, SPA-voorzitter Siegfried Gilds en anderen, vergezelden Pronk gisteren naar het graf van Fred Derby. dWT foto/Roy Ritfeld - De Nederlandse oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, legt een roos op het graf van Fred Derby. Pronk is op uitnodiging van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) in Suriname. Hij is vanavond één van de inleiders van de Fred Derby-lezing. Derby’s weduwe Doreen Derby, SPA-voorzitter Siegfried Gilds en anderen, vergezelden Pronk gisteren naar het graf van Fred Derby. dWT foto/Roy Ritfeld -

Optredens van de kunstenaars Djenti en Liesbeth Peroti moeten de avond wat luchtig houden. Twee oude vrienden van Fred Derby geven een lezing. Voormalig Nederlands minister van Ontwikkelingssamenwerking Drs Jan Pronk zal een inleiding verzorgen rond het thema ‘Globalisatie, economische ontwikkeling en milieueffecten.’ Mr Hans Lim A Po zal spreken over ‘Onze rechtstaat onder de druk van globalisatie en devaluatie.’

Er is bewust gekozen voor actuele thema’s die zowel nationaal als internationaal ruime aandacht vragen. SPA-bestuurslid Pearl Antonius noemt de globalisatie een grote uitdaging voor ontwikkelingslanden. “De SPA is geen tegenstander van de geïndustrialiseerde landen, maar we houden wel rekening met hun drang naar expansie enerzijds en protectionisme anderzijds.

We merken dat ze graag hun cultuur exporteren, maar tegelijk de eigen markt beschermen.” Antonius ziet de Caricom en de ACP-landen als de middelen bij uitstek om iets te doen aan die contradictorische onrechtvaardigheden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,18-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics