Nickerie.Net, vrijdag 18 mei 2007


Privatisering SML in eindfase

Eric Mahabier, 18/05/2007

Paramaribo - De laatste fase van de privatisering van de Stichting Machinale Landbouw (SML) is ingeluid. Op maandag 2 juli vindt er een internationale openbare inschrijving plaats voor de verkoop van de onroerende goederen van SML die in Paramaribo en Wageningen zijn gevestigd. De openbare inschrijving voor de roerende goederen is gepland voor vrijdag 6 juli. De opbrengsten zullen volgens SML-directeur Tilak Sharman, worden aangewend voor de betaling van de schulden aan de 456 schuldeisers. De hoogte van de totale schuld wordt nog uitgerekend. Het raad van bestuur en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben het stappenplan voor deze openbare inschrijving goedgekeurd. Het totaal proces moet voor eind dit jaar worden afgerond.

Als eerste stap volgen maandag advertenties in de dagbladen voor de openbare inschrijving. Via de Surinaamse ambassades, de website van SML en het Caricom-secretariaat, zal volgens Sharman internationale bekendheid worden gegeven aan deze openbare inschrijving. Voor wat Paramaribo betreft gaat het om het eigendomsperceel met een oppervlakte van ongeveer 3.100 vierkante meter dat ligt aan de Anton Dragtenweg.

In Wageningen gaat het om ongeveer 12.740 hectare grond die in erfpacht is uitgegeven ter beoefening van landbouw en veeteelt en ongeveer 95 hectare grondhuur percelen met als bestemming industrie en woningbouw. Het centraal kantoor en de directiewoningen zijn hierin inbegrepen. De hoofdinfrastructuur en de kunstwerken maken deel uit van een nog op te zetten waterschap en zullen daarom niet worden verkocht.
 

Volgens Sharman zal op woensdag 13 juni een presentatie worden gehouden over de inschrijvingsvoorwaarden. De directeur geeft verder aan met de 456 schuldeisers bezig te zijn tot een compromis te komen over de hoogte van de schuld. De door de schuldeisers opgegeven schulden kloppen niet met hetgeen in de boeken van de SML voorkomt. Intussen is met 300 al een overeenstemming bereikt. Met de overige 156 zijn de gesprekken nog gaande.

Als er geen compromis met deze groep wordt bereikt, zal SML ze op een andere lijst plaatsen en deze via hypotheekbewaarder Eddy Hooplot aan de rechter voorleggen. Elke grote stap van het bestuur en de directie moet eerst de goedkeuring dragen van de hypotheekbewaarder die vorig jaar door de rechter is aangewezen.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,17-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics