Nickerie.Net, woensdag 23 mei 2007


Update: 23/05/2007

Americas II doet opnieuw ‘moeilijk’

Paramaribo - De Americas II glasvezelkabel doet opnieuw ‘moeilijk’. Omstreeks half elf maandagavond is er als gevolg van de complexe werkzaamheden bij het terugleggen van de kabel op de zeebodem beschadiging ontstaan. Dit heeft tot consequenties dat de verbinding van Telesur wederom is teruggezet op de back up-verbinding via de satelliet.

De herstelwerkzaamheden zijn terstond aangevangen en zullen naar verwachting 24 uur duren, schrijft telesur in een persbericht. Zodra er in de situatie verandering is opgetreden, zal het bedrijf zijn klanten daaromtrent informeren.-.


Update 20 mei 2007

Kabelbreuk hersteld - communicatieverkeer geleidelijk aan genormaliseerd

Paramaribo - Op zondag 20 mei omstreeks 15:00 uur heeft Telesur de communicatieverbindingen teruggeschakeld van de backup satellieten naar de America's 2 glasvezel onderzeekabel. Het internetverkeer is hierdoor weer genormaliseerd. In een persbericht bedankt Telesur alle klanten voor het opgebrachte geduld.

Twee weken geleden raakte de glasvezelkabel voor de kust van Frans Guyana beschadigd, waardoor vele communicatiekanalen met Suriname uitvielen. Telesur heeft toen gebruik gemaakt van een back-up verbinding via satelliet, echter met aanzienlijk minder capaciteit. Hierdoor hebben een groot aantal bedrijven en particulieren in deze periode geen gebruik kunnen maken van internet en overige elektronische diensten. Ook het telefoonverkeer met Suriname verliep gebrekkig.

Omdat deze breuk al weer de derde breuk is in twee jaren met grote oponthoud, is Telesur thans bezig met een zoeken naar mogelijkheden voor een directe en duurzame verbinding van Surinaams vaste land naar de hoofdkabel, die langs de kust van Suriname loopt.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Telesur

,20-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics