Nickerie.Net, dinsdag 22 mei 2007


Mogelijk minder inzaai bij najaarsseizoen

NIEUW-NICKERIE - Vanwege de drassigheid van de meeste arealen in de polders, zal in het najaarsseizoen 2007 mogelijk minder padie worden ingezaaid door kleine rijstboeren. De producenten die hun padie tijdens slechte weersomstandigheden hebben geoogst, zitten nu met diepe combinesporen, waardoor dat deel van het areaal niet bewerkt kan worden. Na de oogst hebben zij ook geen droge grondbewerking kunnen uitvoeren vanwege de ongunstige weeromstandigheden.“We zitten nu letterlijk in de problemen, omdat onze kleine machines niet berekend zijn voor het zware werk”, zegt Kanhai, een landbouwer van de Oostelijke Polder. Hij moet een grotere machine inhuren om de natte grondbewerking te laten uitvoeren en zijn areaal zaaiklaar te krijgen.

Harinandan Oemraw, ondervoorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), is bezorgd over de huidige situatie in de rijstsector en schat dat in dit hoofdseizoen niet meer dan 17.000 hectare wordt ingezaaid. Over de inzaai die ongeveer een week terug is aangevangen en die heel stroef verloopt, maakt hij zich ook zorgen. Er is nauwelijks 500 hectare ingezaaid. Daarnaast zitten de meeste boeren ook met een tekort aan financiële middelen. Bij de afgelopen oogst hebben zij extra geld uitgegeven om hun padie per bulkwagen te laten afvoeren naar de hoofdweg, zodat het product verder getransporteerd kon worden naar de molen. “Daarvoor hebben zij, afhankelijk van de afstand, 3 tot 5 Surinaamse dollar per baal moeten neertellen”, zegt Oemraw. De restitutie op verbruiksbelasting op brandstof is voorts uitgebleven.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West krijgt komende week wat cijfermateriaal over de inzaai. Jagnandan Ganpat, LVV-coördinator in Nickerie, kon nog geen prognose maken over de inzaai, maar verwacht dat de najaarsinzaai ongeveer op hetzelfde niveau van het afgelopen seizoen zal bedragen. Bij dit hoofdseizoen zullen ook de rijstboeren aan de rechteroever van de Nickerierivier hun arealen inzaaien en Ganpat gelooft dat hierdoor de totale inzaai iets meer dan 20.000 hectare zal bedragen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,21-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics