Nickerie.Net, dinsdag 22 mei 2007


EU-lidstaten zetten door met Galileo-project

Brussel - De lidstaten van de Europese Unie hebben besloten door te gaan met het Galileo-project. Concreet betekent dit dat ze minimaal 2,4 miljard euro uit eigen zak betalen om de dertig satellieten in de ruimte te brengen, nadat de private sector halverwege deze maand afhaakte.

Galileo, alternatief voor het Amerikaanse GPS-systeem

Half mei maakte de EU bekend dat de onderhandelingen met een consortium van bedrijven dat verantwoordelijk was voor de uitrol en het beheer van de infrastructuur van Galileo, op niets waren uitgelopen. De Europese Commissie stelde toen dat het de meeste realistische en, op lange termijn, economisch gezien beste oplossing was als de lidstaten het voortouw zouden nemen bij het project en zelf zorg zouden dragen voor de financiering. De ministers van Economische Zaken en Industrie van de verschillende landen stemden daar vandaag mee in. In principe zijn de lidstaten daarmee akkoord gegaan met het voorstel van de EC, maar in juni gaan de ministers van Verkeer nog om de tafel om te bepalen welk land wat gaat betalen.

De EU-landen hebben inmiddels gezamenlijk al 1,2 miljard euro aan Galileo gespendeerd; de totale kosten kunnen oplopen tot 4 miljard. Van de 2,4 miljard euro die nu uit de publieke sector moet komen, zou oorspronkelijk tweederde door het consortium van lucht- en ruimtevaart en telecombedrijven neergeteld worden. De extra kosten bedragen voor Nederland bijna 100 miljoen euro, zo is de verwachting.

In 2012 moet Galileo in werking zijn getreden; de bedoeling is dat het navigatiesysteem een alternatief gaat vormen voor het Amerikaanse gps. Tegen die tijd draait de Russische gps-concurrent Glonass echter al op volle toeren.

De lidstaten hebben vandaag ook afgesproken om het ruimtevaartbeleid van de EU, de lidstaten afzonderlijk en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA beter op elkaar af te stemmen. Ook Noorwegen en Zwitserland worden betrokken bij het gemeenschappelijke ruimtevaartbeleid. 'We moeten samenwerken in plaats van tegen elkaar. Dit is het beginpunt', waren de woorden van minister Maria van der Hoeven, momenteel voorzitter van de ESA Ministersconferentie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Volkskrant

,21-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics