Nickerie.Net, vrijdag 25 mei 2007


Wateroverlast westelijke polders Nickerie met de dag erger

Nickerie -  Aanhoudende regens in Nickerie hebben gemaakt dat delen van dit district blank zijn komen te staan. Alerte buurtbewoners van de Westelijke polders hebben DBS geattendeerd een kijkje te nemen in hun woongebied dat dreigt te “verdrinken”. Zo had het hemelwater zich op het erf van de Openbare School te Zeedijk weggetrokken. Echter waren de sporen duidelijk zichtbaar dat het water steeds de richting van de klassen opzocht. Schoolhoofd Diana Hofdom zei in een interview dat deze situatie steeds terugkerend is. Zij heeft haar bezorgdheid geuit en hoopt dat de instanties de lozingen steeds periodiek behoorlijk laten ophalen en niet moeten komen met ad hoc oplossingen. Een kijkje nemend verderop was duidelijk merkbaar dat lozingen langs de Saminweg al in geen tijden meer zijn opgehaald.

Dit heeft gemaakt dat zaken dicht zijn gaan groeien en het water niet op adequate manier kan stromen. Buurtbewoners zijn van mening dat de bestuursdienst en de waterschappen het ergens aan hun laars lappen om op te treden. Bewoners hebben steen en been geklaagd over de manier waarop DR- en RR - leden zo laks optreden en dat de bestuursdienst en ook de waterschappen niet optimaal functioneren. Het gelukte DBS na veel moeite de voorzitter van het waterschap Westelijke polders aan de praat te krijgen over de ontstane situatie. Chanderbhan Dwarka gaf aan dat er inderdaad wat verstoppingen zijn in de omgeving. Volgens Dwarka ontbreekt het nog aan een stukje wetgeving waarmee zij al zeker meer dan 20 jaren kampen. Er zijn volgens hem geen al zodanige boetes en sancties.

 Ook heeft de overheid naar zeggen van Dwarka geen “grip” op de mensen. Dwarka zegt te wachten op de goedkeuring van een aantal wetten door DNA. Echter zal dit het hele proces vijf jaren ongewijzigd verder brengen zonder enige veranderingen, zei Dwarka geďrriteerd. “Er is geen manier van beleidsvoering, waterschappen zijn ingesteld, maar kunnen niet optreden. Het blijft maar alleen bij huis aan huis gepraat, vervolgde Dwarka. Hij bekritiseerde de trage werkwijze van de regering. Dwarka hoopt dat er gauw een oplossing komt in dit slepend probleem waarmee zij steeds kampen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,24-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics