Nickerie.Net, maandag 28 mei 2007


Surinamers meest onderbetaald in Caribisch Gebied

Vernon Texel, 28/05/2007

Paramaribo - Surinamers zijn samen met Haïtianen en Jamaicanen het meest onderbetaald in het Caribisch Gebied. Negentig procent van de bevolking verdient er nog geen US 3.260 dollar (SRD 9.128) per jaar, wat neer komt op minder dan US 300 dollar (SRD 840) per maand. De cijfers zijn verder op vrijwel de gehele regio van toepassing, maar de drie landen spannen volgens statistieken de kroon. In totaal worden ruim 11 miljoen Caribische burgers zwaar onderbetaald, blijkt uit een recente studie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) over onderwaardering in lage inkomensmarkten.

In Suriname variëren de maandelijkse overheidslonen tussen SRD 650 en 3.000 (US 232 en 1.071 dollar) bruto, conform het huidige loonstelsel. Het rapport is onlangs in Jamaica gepresenteerd op een IDB-seminar over economische kansen voor de meerderheden van de Caribische samenleving, die het minst voordeel heeft van economische vooruitgang. “De IDB werkt nu met de private sector en maatschappelijke organisaties samen om innovatieve, praktische en marktgerichte oplossingen voor dit probleem te zoeken”, staat in het rapport.

Vorige week trok de Wereldbank al aan de bel over de groeiende informele sector in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied. Ruim 54 procent van de bevolking van landen uit deze regio’s vindt zijn weg naar deze sector. Onder meer hongerlonen zijn hiervan de oorzaak. In Suriname verdienen bijna 60.000 van de meer dan 200.000 personen tellende beroepsbevolking er hun brood.

Met de publicatie vraagt IDB ernstige aandacht voor één van de belangrijkste ontwikkelings-issues van de meeste Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Bevorderen van de levensstandaard in deze landen vormt daarom een enorme uitdaging. Innovatie, partnerschappen en economische groei blijven veelal buiten bereik van deze grote massa. De IDB roept het bedrijfsleven op om nieuwe strategieën te bedenken en de armen op die manier mogelijkheden te geven hun levenssituatie te transformeren. Toegang tot goede huisvesting, basis infrastructuur, arbeid en moderne technologie moet makkelijker. “Nieuwe partnerschappen, risicodeling en informatie, investeringen voor het opzetten van bedrijven kunnen een verschil uitmaken voor lage inkomenshuishoudens, als overheden en de private sector de handen in elkaar slaan”, concludeert de IDB.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / EIU / de Ware Tijd

,28-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics