Nickerie.Net, dinsdag 29 mei 2007


Renovatie en Uitbreiding Lion Jan Gruntjesschool Nickerie een feit
Geplaatst: 28/05/2007

Nickerie -  Met de ondertekening van het gemeenschapscontract met de locale gemeenschap is vrijdag het sein gegeven dat de Lion Jan Gruntjesschool een face lift zal ondergaan. Deze school die voor onderwijs zorgt aan gehandicapte kinderen in Nickerie, verkeert al geruime tijd in een slechte conditie vanwege achterstallig onderhoud. Zo heeft de school te kampen met het elektrasysteem dat niet meer voldoet, slechte sanitaire voorzieningen voor het personeel en onvoldoende druk op de waterleiding tijdens piekperioden. Door deze verergerde situatie besloot een werkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders onder leiding van het hoofd van de school, een oplossing te vinden voor de problemen.

 Zij hebben uiteindelijk een project ingediend bij het CDFS dat na verloop van tijd nu eindelijk is gehonoreerd. De leden van de werkgroep worden bijgestaan door stafleden van de Stichting WiN. Binnen niet al te lange tijd zal de Gruntjesschool gerenoveerd en uitgebreid worden met o.a. twee dagverblijfruimtes, twee leerwerklokalen en verbeterde sanitaire voorzieningen, waarbij die van de pupillen en staf gescheiden zullen zijn. Wat er ook bij zal komen is een compleet hydrofoorsysteem met wateropslagtank. Het ophogen van het schoolcomplex en het vernieuwen van de omrastering zijn ook zaken die zullen worden aangepakt.

 In het gemeenschapscontract voor de renovatie en uitbreiding van de Gruntjesschool is opgenomen dat de gemeenschap haar bijdrage zal voldoen in de vorm van mobilisatie en logistiek, arbeid en een bijdrage in geld met een waarde van 15,950 SRD. CDFS’s directeur Roland King en voorzitter G.O.Tjon Tjauw Liem plaatsten hun handtekeningen op de officiële documenten op het Lion Gruntjesschoolcomplex.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,29-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics