Nickerie.Net, dinsdag 29 mei 2007


Wateroverlast Nickerie vooral gevolg van verouderd waterbeheerstelsel
Geplaatst: 29/05/2007

Nickerie -  Het probleem van de waterhuishouding is volgens A1-parlementariėr Soedeshchand Jairam een steeds terugkerend probleem en in het bijzonder in Nickerie. Hij geeft aan dat dit alles te maken heeft met het waterbeheer dat is verouderd. Dit heeft naar zijn mening de afgelopen jaren weinig aanpassing ondergaan en er is hierin weinig geļnvesteerd terwijl zulks juist vanwege de aanleg van de nieuwe woongebieden en landbouwarealen noodzakelijk is. Ook valt er een enorme achterstand in het onderhoud van de infrastructuur (waterbeheerstelsel) te merken. Volgens Jairam worden er op de begroting van het ministerie van Openbare Werken (OW) jaarlijks, een heleboel werkzaamheden met enorme bedragen opgebracht.

Deze bedragen raken tegen eind van het jaar op, terwijl de werkzaamheden nauwelijks zijn uitgevoerd. Hieromtrent rijzen er grote vragen bij hem. De wateroverlast brengt ook met zich mee dat groente - en padieboeren enorme schade lijden, zonder dat zij door de overheid worden gecompenseerd. Dit heeft met zich meegebracht dat heel wat boerengezinnen in de afgelopen jaren failliet zijn gegaan en nu tot armoede zijn vervallen. Als voorbeeld haalt hij aan de enorme wateroverlast, waarmede de boeren van uitbreiding Groot Henar in 1994 te kampen hebben gehad. Hij vraagt zich af of dit alles niet te maken heeft met een gebrek aan daadkracht van de regering. Ook vraagt hij de regering om alvast de geleden schade op te nemen en te kijken hoe de boeren gecompenseerd kunnen worden. Verder stelt Jairam, met inachtneming van de huidige situatie, de regering voor om een crashprogramma uit te voeren.

Santi Sieuw
 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,29-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics