Nickerie.Net, vrijdag 01 juni 2007


Zr. Dankerscentrum kreeg grote aboma op bezoek
Geplaatst: 30/05/2007

Nickerie -  Medewerkers van het Zr. Dankerscentrum zijn behoorlijk geschrokken toen zij tijdens de dienstoverdracht opkeken tegen een drie meter lange aboma. Bea de Kruijf, manager van het Zr. Dankerscentrum, deelde mede dat de slang vermoedelijk moet zijn gekomen van een dichtbegroeide lozing die niet ver van de school is. De slang lag op het punt het jongenshuis binnen te gaan waar kinderen met een verstandelijke handicap zich bevonden.

Dapper optreden van het personeel heeft de slang, die zichtbaar aan geen enkele fysieke gebreken leed,  gedwongen van koers te veranderen. De dienstdoende wachter zag toen kans om de slang een flinke klap op zijn kop te bezorgen. Intussen kwamen ook een paar gealarmeerde brandweermannen aan die de slang uiteindelijk in een rijstzak hebben weggevoerd. Het complex van het Zr. Dankerscentrum/Gruntjesschool (onder beheer van Stichting WiN) is aan weerskanten ook behoorlijk begroeid geraakt. De Kruijf heeft intussen hulp aan geboden gekregen van mannen van Milieubeheer en gedetineerden van Hazard om het wied te verwijderen.

De Kruijf zei ook dat een andere overheidsinstantie wel wilde assisteren maar helaas niet beschikte over houwers, wat zij erg jammer vindt. Indien mogelijk ziet zij graag dat de overheid tenminste mensen uitleent aan het centrum voor onderhoudswerkzaamheden. Zij zijn bereid om uit eigen middelen gereedschappen w.o. houwers en tjaps aan te schaffen zodat er continuļteit is bij het onderhoud van het complex. De Kruijf is de instanties bijzonder erkentelijk voor hun geboden diensten.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,30-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics